Link alternatif AsianBookie.com: | asianbookie6.com |  asianbookie.uk | (Bookmark CTRL+D)

SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 270543 and growing!

GÀ MỜ ĐI BET - AsianBookie.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > GÀ MỜ ĐI BET

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 191 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: GÀ MỜ ĐI BET       - Views: 1465
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 1:51 PM (84 days ago)
iEclipsE, HD.HAMZUI, PhươngNguyễnNhậthoàng and 11 others  14 Likes  
              #1
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
GOOD LUCK ABVNTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
iEclipsE, HD.HAMZUI, PhươngNguyễnNhậthoàng and 11 others  14 Likes  
 Like     Connect1985 08-Dec 2023 Friday 4:13 PM (84 days ago)            #2
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-0

1H12'

Nusantara United FC

O 0.75. 0.5 HT NHẸ NHÀNTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@, Milan-ac and chanhatminh  3 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 5:39 PM (84 days ago)            #3
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

1H12'

Nusantara United FC

O 0.75. 0.5 HT NHẸ NHÀN


0-1

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@, See_Saw and Milan-ac  3 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 5:39 PM (84 days ago)            #4
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
TÍ LÊN LẠI MỌI NGƯỜI NHÉ. MONG HÔM NAY WIN FULLTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 5:42 PM (84 days ago)            #5
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-0

1H12'

Ayeyawady United

O 0.75. 0.5 HTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@, See_Saw and XtraOrdinAry  3 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 6:55 PM (84 days ago)            #6
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

1H12'

Ayeyawady United

O 0.75. 0.5 HT


0-0

2H22'

Ayeyawady United
O 0.75. 0.5 FT

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 6:58 PM (84 days ago)            #7
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-0

1H25'

FC Zbrojovka Brno (N)

O 0.75. 0.5 HTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 7:06 PM (84 days ago)            #8
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

1H25'

FC Zbrojovka Brno (N)

O 0.75. 0.5 HT


0-1

1H33'

FC Zbrojovka Brno (N)

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry, V_Hoa@ and Milan-ac  3 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 7:07 PM (84 days ago)            #9
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

2H22'

Ayeyawady United
O 0.75. 0.5 FT


0-1

2H35'

Ayeyawady United

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry, Giadinh3112, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 7:22 PM (84 days ago)            #10
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
2-0

1H19'

Galatasaray U19

O 2.75. 2.5 HTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
kaka9999, XtraOrdinAry and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 7:23 PM (84 days ago)            #11
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-2

2H19'

CLB Hoàng Anh Gia Lai

O 3.75. 3.5 FTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
kaka9999, XtraOrdinAry and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 7:27 PM (84 days ago)            #12
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
2-0

1H19'

Galatasaray U19

O 2.75. 2.5 HT


3-0

1H24'

Galatasaray U19
O 3.75. 3.5 HT

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
kaka9999, XtraOrdinAry and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 7:46 PM (84 days ago)            #13
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
3-0

1H24'

Galatasaray U19
O 3.75. 3.5 HT


4-0

1H43'

Galatasaray U19

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
kaka9999 and XtraOrdinAry  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 7:50 PM (84 days ago)            #14
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
4-0

1H43'

Galatasaray U19

5-0

1H48'+3

Galatasaray U19
 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
kaka9999, XtraOrdinAry, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 8:10 PM (84 days ago)            #15
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-0

2H3'

Phnom Penh Crown FC

O 1.5 FTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@ and XtraOrdinAry  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 8:17 PM (84 days ago)            #16
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-2

2H23'

Perth Glory

O 3.75. 3.5 FTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@ and XtraOrdinAry  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 8:45 PM (84 days ago)            #17
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
SORYTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
kaka9999, V_Hoa@, SGvedem and 2 others  5 Likes  
 Like     
ĐứcHảoLê 08-Dec 2023 Friday 8:58 PM (84 days ago)            #18
Active Member


Posts: 32
Liked By: 18
Joined: 26 Mar 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

2H3'

Phnom Penh Crown FC

O 1.5 FThúp ko hiểu vì sao
  
XtraOrdinAry  1 Likes  
 Like     
Giadinh3112 08-Dec 2023 Friday 9:03 PM (84 days ago)            #19
Active Member


Posts: 115
Liked By: 80
Joined: 22 Sep 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

2H3'

Phnom Penh Crown FC

O 1.5 FTĂn mà éo hiểu sao lại ăn dc🤣
  
XtraOrdinAry  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 9:05 PM (84 days ago)            #20
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Giadinh3112:
Ăn mà éo hiểu sao lại ăn dc🤣


1-1 ĐÂY CÒN MÉO HIỂU 

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry  1 Likes  
 Like     
XtraOrdinAry 08-Dec 2023 Friday 9:13 PM (84 days ago)            #21
Bronze Member


Posts: 6829
Liked By: 778
Joined: 16 Jul 02
Followers: 1Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Connect1985:

1-1 ĐÂY CÒN MÉO HIỂU 
 


tks bro, congrats next pick bro🙏 
Connect1985  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 9:14 PM (84 days ago)            #22
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-0

1H14'

Al Yarmouk Mishref (KUW)

O 1.75. 1.5 HTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@ and XtraOrdinAry  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 9:31 PM (84 days ago)            #23
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

1.75[1-0]@0.99

 

Notts County (Dự Bị)

Derby County (Dự Bị)

12/08/2023 08:00 PMID:195028267286134842FUIjo54pvNliao55JPW2zQ
 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

0.75[0-0]@0.86

 

FC Copenhagen U19

AGF Aarhus U19

12/08/2023 08:00 PMID:195028005293129746LMQqQjPEgMiLNesn_-V2lg

Đang diễn ra
poss không kịp luôn nổ nhanh quas
 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
XtraOrdinAry 08-Dec 2023 Friday 9:41 PM (84 days ago)            #24
Bronze Member


Posts: 6829
Liked By: 778
Joined: 16 Jul 02
Followers: 1Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Connect1985:

Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu


Tài

1.75[1-0]@0.99

 Notts County (Dự Bị)

Derby County (Dự Bị)


12/08/2023 08:00 PMID:195028267286134842FUIjo54pvNliao55JPW2zQ
 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu


Tài

0.75[0-0]@0.86

 FC Copenhagen U19

AGF Aarhus U19


12/08/2023 08:00 PMID:195028005293129746LMQqQjPEgMiLNesn_-V2lg


Đang diễn raposs không kịp luôn nổ nhanh quas
 


parlay bro?? whats this?   Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 9:53 PM (84 days ago)            #25
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi XtraOrdinAry:

parlay bro?? whats this?
 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 9:53 PM (84 days ago)            #26
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi XtraOrdinAry:

parlay bro?? whats this?
 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 9:54 PM (84 days ago)            #27
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi XtraOrdinAry:

parlay bro?? whats this?


TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

   Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 9:58 PM (84 days ago)            #28
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi XtraOrdinAry:

parlay bro?? whats this?


THIS IS A NEW BET BUT IT'S TOO FAST TO KEEP UP THE ODDS FOR EVERYONE

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

   Like     
XtraOrdinAry 08-Dec 2023 Friday 10:00 PM (84 days ago)            #29
Bronze Member


Posts: 6829
Liked By: 778
Joined: 16 Jul 02
Followers: 1Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Connect1985:

THIS IS A NEW BET BUT IT'S TOO FAST TO KEEP UP THE ODDS FOR EVERYONE
 


oh ok bro, ya too fast score already.. wait yr next picks 
Connect1985  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:18 PM (84 days ago)            #30
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-0

1H17'

Hamrun Spartans (N)

O 1.75. 1.5 HT 

2 HÔM NAY NHÀ CÁI ĐƯA ODDS HƠI KHÓ THẬT SỰTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
Giadinh3112, SGvedem, chanhatminh and 2 others  5 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:24 PM (84 days ago)            #31
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-2

2H29'

Notts County (Dự Bị)

O 3.75. 3.5 FTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:26 PM (84 days ago)            #32
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
1-2

2H29'

Notts County (Dự Bị)

O 3.75. 3.5 FT


Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

3.75[1-2]@0.87

 

Notts County (Dự Bị)

Derby County (Dự Bị)

ID:1950425824121323709YHRf6Bq14B5E0_9fVkF2A

Từ chối TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
chanhatminh and XtraOrdinAry  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:32 PM (84 days ago)            #33
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
1-0

1H17'

Hamrun Spartans (N)

O 1.75. 1.5 HT 

2 HÔM NAY NHÀ CÁI ĐƯA ODDS HƠI KHÓ THẬT SỰ


2-0

1H32'

Hamrun Spartans (N)

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry, V_Hoa@, chanhatminh and 1 others  4 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:34 PM (84 days ago)            #34
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
CÓ AI ĐAM MÊ KÈO UNDER KHÔNG? KHUYA NAY MÀ UNDER MẤY GIẢI CHÍNH OK LẮM ÁTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
HP29 and ĐứcHảoLê  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:38 PM (84 days ago)            #35
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
NGƯỜI THÌ TOÀN LIKE CHẢ AI MUỐN NÓI CHUYỆN CHO VUI TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

   Like     
HP29 08-Dec 2023 Friday 10:39 PM (84 days ago)            #36
Active Member


Posts: 40
Liked By: 33
Joined: 25 Sep 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
CÓ AI ĐAM MÊ KÈO UNDER KHÔNG? KHUYA NAY MÀ UNDER MẤY GIẢI CHÍNH OK LẮM Á
A lên là theo :v
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ღ Miracle Simple Win ღ
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 62,345,625 Tổng số thành viên: 2622
 
Connect1985  1 Likes  
 Like     
chanhatminh 08-Dec 2023 Friday 10:41 PM (84 days ago)            #37
Senior Member


Posts: 979
Liked By: 655
Joined: 05 Jun 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Connect1985:

NGƯỜI THÌ TOÀN LIKE CHẢ AI MUỐN NÓI CHUYỆN CHO VUI Vậy Unlike lun

---Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
Và có mấy ai tự đổi thay đời mình---


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 11,885,000 Tổng số thành viên: 845
 
Connect1985  1 Likes  
 Like     
Huuminhben 08-Dec 2023 Friday 10:41 PM (84 days ago)            #38
Senior Member


Posts: 660
Liked By: 3299
Joined: 22 Sep 21
Followers: 6


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Vẫn thích xỉu hơn, nhưng phải vô trận xem tỉ lệ chạy mới dám đá 
Connect1985  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:45 PM (84 days ago)            #39
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Huuminhben:
Vẫn thích xỉu hơn, nhưng phải vô trận xem tỉ lệ chạy mới dám đá


CÓ TRẬN XỈU ĐÓ BRO ƠI 

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

   Like     
XtraOrdinAry 08-Dec 2023 Friday 10:50 PM (84 days ago)            #40
Bronze Member


Posts: 6829
Liked By: 778
Joined: 16 Jul 02
Followers: 1Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
grats bro, next pick   Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 10:52 PM (84 days ago)            #41
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-0

1H21'

Muaither SC (N)

O 0.75. 0.5 HTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
SGvedem, Milan-ac, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
XtraOrdinAry 08-Dec 2023 Friday 10:59 PM (84 days ago)            #42
Bronze Member


Posts: 6829
Liked By: 778
Joined: 16 Jul 02
Followers: 1Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
grats 1 up, next pick bro 
Connect1985  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 11:01 PM (84 days ago)            #43
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

1H21'

Muaither SC (N)

O 0.75. 0.5 HT


NỔ ẢO VÃI CHƯỞNG 

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

   Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 11:02 PM (84 days ago)            #44
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

1H21'

Muaither SC (N)

O 0.75. 0.5 HT


O 0.5 HT 

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
XtraOrdinAry 08-Dec 2023 Friday 11:04 PM (84 days ago)            #45
Bronze Member


Posts: 6829
Liked By: 778
Joined: 16 Jul 02
Followers: 1Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
disallow😡   Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 11:07 PM (84 days ago)            #46
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
O 0.5 HT 


0-1

1H36'

Muaither SC (N)

OK CHƯA MỌI NGƯỜI 

ĐI NGỦ ĐƯỢC CHƯA

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
Giadinh3112, XtraOrdinAry and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
XtraOrdinAry 08-Dec 2023 Friday 11:09 PM (84 days ago)            #47
Bronze Member


Posts: 6829
Liked By: 778
Joined: 16 Jul 02
Followers: 1Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
ok nice now really goal.. next pick bro🙏🙏 
Connect1985  1 Likes  
 Like     
Giadinh3112 08-Dec 2023 Friday 11:10 PM (84 days ago)            #48
Active Member


Posts: 115
Liked By: 80
Joined: 22 Sep 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-1

1H36'

Muaither SC (N)

OK CHƯA MỌI NGƯỜI 

ĐI NGỦ ĐƯỢC CHƯA


Còn sớm bro🥸

  
Connect1985  1 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 11:17 PM (84 days ago)            #49
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-1

1H18'

NK Maribor U19

O 1.75. 1.5 HTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 11:20 PM (84 days ago)            #50
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Connect1985:
0-0

1H21'

Muaither SC (N)

O 0.75. 0.5 HT


1-1

1H49'+6

Muaither SC (N) FULL

 TOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry and ĐứcHảoLê  2 Likes  
 Like     
Connect1985 08-Dec 2023 Friday 11:23 PM (84 days ago)            #51
Master Member


Posts: 2079
Liked By: 3370
Joined: 04 Dec 22
Followers: 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-0

1H21'

Shakhtar Donetsk (N)

O 1.75. 1.5 HTTOPIC CHỈ MONG ANH EM BET ĐIỀU TAY
CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN VÌ RỦI RO LUÔN CÓ THỂ ĐẾN
MONG ANH EM LUÔN BÌNH TỈNH KHI CHƠI
QUẢN LÝ SỐ VỐN THẬT TỐT KHI BET
THUA 3 TRẬN NÊN NGỈ NGƠI CHO NGÀY MỚI VÌ BÓNG NGÀY NÀO CŨNG CÓ
NÊN NHỚ ĐẰNG SAU CÒN GIA ĐÌNH VÀ VỢ CON CÂN NHẮC KHI CHƠI
THANKS ABVN

 
XtraOrdinAry  1 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > GÀ MỜ ĐI BETChange Timezone:   
 
25. H_M ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2024 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service