Link alternatif AsianBookie.com: | asianbookie5.com |  asianbandar.cc | (Bookmark CTRL+D)

SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 265051 and growing!

Chỉ 1 là đủ - AsianBookie.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Chỉ 1 là đủ

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 117 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Chỉ 1 là đủ       - Views: 885
Ngáo 22-Jun 2022 Wednesday 6:32 PM (10 days ago)
thualanghi, Smailey and Anchorasd  3 Likes  
              #1
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Jeonbuk oft 1.5
SHHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
 
thualanghi, Smailey and Anchorasd  3 Likes  
 Like     

Advertisement

Anchorasd
22-Jun 2022 Wednesday 7:12 PM (10 days ago)            #2
Veteran Member


Posts: 1514
Liked By: 1136
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Ngáo:

Jeonbuk oft 1.5
SH


Clear trong 15pACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 22-Jun 2022 Wednesday 7:15 PM (10 days ago)            #3
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Jeonbuk oft 1.5
SH1-1
Ai theo mã này điểm danh phát

 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anchorasd
22-Jun 2022 Wednesday 7:17 PM (10 days ago)            #4
Veteran Member


Posts: 1514
Liked By: 1136
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Ngáo:

1-1
Ai theo mã này điểm danh phát
 


Vào trễ, theo được mã 1.25 có tính ko 😜ACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 22-Jun 2022 Wednesday 7:26 PM (10 days ago)            #5
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

Vào trễ, theo được mã 1.25 có tính ko 😜Ngon rồi

 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 22-Jun 2022 Wednesday 7:32 PM (10 days ago)            #6
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
North Star oft 3.5
SHHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 22-Jun 2022 Wednesday 7:48 PM (10 days ago)            #7
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Hyundai oft 2
Hàng nhồiHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 22-Jun 2022 Wednesday 8:16 PM (10 days ago)            #8
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
North Star oft 3.5
SH


3-0
Miss pen


 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 22-Jun 2022 Wednesday 8:22 PM (10 days ago)            #9
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Hyundai oft 2
Hàng nhồi
1-2Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 10:39 AM (10 days ago)            #10
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Club America oht 1
Hàng nhồiHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
 
BaoTran09  1 Likes  
 Like     
BoBom228
23-Jun 2022 Thursday 10:42 AM (10 days ago)            #11
Veteran Member


Posts: 1374
Liked By: 929
Joined: 15 Nov 21
Followers: 4


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Club America oht 1
Hàng nhồihàng Big K.O ko nhồi ah bro
 Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống..
…..Vậy nên dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đừng All-in 😉😉


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #9 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 11,056,875 Tổng số thành viên: 1121
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 10:47 AM (10 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi BoBom228:
hàng Big K.O ko nhồi ah bro
Hàng nhồi là hàng tự tin có ít nhất 1 goal
Còn vào tiền ntn là tùyHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 10:59 AM (10 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Club America oht 1
Hàng nhồiHiệp 1 còn goal

 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 11:00 AM (10 days ago)            #14
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Hiệp 1 còn goal
Chưa nói dứt mồmHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 11:05 AM (10 days ago)            #15
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Con hàng thứ 2
FC Davis nữ oft 2.75
BigHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 11:14 AM (10 days ago)            #16
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Club America oht 1
Hàng nhồi


3-0
Đúng chất giao hữu


 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 11:22 AM (10 days ago)            #17
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Mã 3
Alajuelense oft 
BigHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 11:23 AM (10 days ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Club America oht 1 Hàng nhồi

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:

Club America oht 1 Hàng nhồi


Hiệp 1 còn goal  Ht 4-0
 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
heculex18t
23-Jun 2022 Thursday 11:25 AM (10 days ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1938
Liked By: 1103
Joined: 16 Mar 18
Followers: 2


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Ngáo:

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:


Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:


Club America oht 1 Hàng nhồiHiệp 1 còn goal  Ht 4-0
 


chuc mung pro win ngot,giao huu tui nay da nhiet qua a e ai cung win ngot co tien ca phe an sang************************************************
bình tĩnh-tự tin-thoải mái-enter

   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 11:30 AM (10 days ago)            #20
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Mã 3
Alajuelense oft 
Big
1-1
Anh em ngang qua like phát cho em usa về nốt nàoHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
 
Win or lose, Cuongngo78 and Smailey  3 Likes  
 Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 11:35 AM (10 days ago)            #21
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Con hàng thứ 2
FC Davis nữ oft 2.75
Big3-0
Thông 3 phát
Buổi sáng tốt lành

 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Win or lose
23-Jun 2022 Thursday 11:42 AM (10 days ago)            #22
Master Member


Posts: 2352
Liked By: 1047
Joined: 15 Aug 16
Followers: 1
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,541,562.50
Ranked:
#103

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
3-0
Thông 3 phát
Buổi sáng tốt lành
tiếp k bác 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #22 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 3,617,187 Tổng số thành viên: 211
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
23-Jun 2022 Thursday 11:44 AM (10 days ago)            #23
Silver Member


Posts: 23311
Liked By: 13231
Joined: 30 Jan 16
Followers: 21
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Win or lose:

tiếp k bác
4-0 FT
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,463,750 Tổng số thành viên: 486
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:06 PM (9 days ago)            #24
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Lions FC U23 oft
BigHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
 
HuyTom2021  1 Likes  
 Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:15 PM (9 days ago)            #25
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Lions FC U23 oft
Big
Còn 5p mà tx còn 4.5@97
Ngon lừa điHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
 
Anchorasd  1 Likes  
 Like     
Anchorasd
23-Jun 2022 Thursday 7:20 PM (9 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1514
Liked By: 1136
Joined: 22 Nov 07
Followers: 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chúc mừng Bigwin, vào thấy ae dí nó quá, làm mã mở hàng


Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 23/06/2022 at 7:24 PMACC = 10 unit. 02 Lost = Stop.
Step by step. Losing a Battle, Winning the War.


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:23 PM (9 days ago)            #27
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Lions FC U23 oft Big

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anchorasd:

Chúc mừng Bigwin, vào thấy ae dí nó quá, làm mã mở hàng Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Anchorasd luc 23/06/2022 at 7:21 PMFt 4-1
Chén thôi

 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:29 PM (9 days ago)            #28
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Chittagong oft 4
Hàng nhồiHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:32 PM (9 days ago)            #29
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Chittagong oft 4
Hàng nhồi
Mới vào được 2 mã
2-2 không nhồi nữa nhéHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:33 PM (9 days ago)            #30
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
SD Family FC oft 3.5
BigHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
 
Anh Hùng Núp  1 Likes  
 Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:34 PM (9 days ago)            #31
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:

Mới vào được 2 mã
2-2 không nhồi nữa nhé2-3
Quá nhanh quá nguy hiểm

 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Anh Hùng Núp
23-Jun 2022 Thursday 7:35 PM (9 days ago)            #32
Active Member


Posts: 240
Liked By: 120
Joined: 12 Feb 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
SD Family FC oft 3.5
BigNhanh quá
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:35 PM (9 days ago)            #33
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
SD Family FC oft 3.5
Big
Lại lượm 1 big nữa
Nhanh quá k biết ai theo kịp kHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:36 PM (9 days ago)            #34
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anh Hùng Núp:

Nhanh quá
Mã sau nhé
Mình bet với post qua đt nên hơi chậmHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:37 PM (9 days ago)            #35
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
2-3
Quá nhanh quá nguy hiểm
Còn banhHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:46 PM (9 days ago)            #36
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Anh Hùng Núp:
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
SD Family FC oft 3.5 Big


Nhanh quá

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:

2-3 Quá nhanh quá nguy hiểm


Còn banhMã này kịp chứ

 Hình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 7:47 PM (9 days ago)            #37
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Sáng 3 phát
Chiều 3 phát
Hẹn gặp lạiHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
 
Sould  1 Likes  
 Like     
Gialang159753
23-Jun 2022 Thursday 7:50 PM (9 days ago)            #38
Junior Member


Posts: 11
Liked By: 8
Joined: 21 Jun 22


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Ngáo:
Sáng 3 phát
Chiều 3 phát
Hẹn gặp lại
Ngưng hả bro

   Like     
Ngáo 23-Jun 2022 Thursday 8:08 PM (9 days ago)            #39
Veteran Member


Posts: 1225
Liked By: 1102
Joined: 26 Feb 19
Followers: 39Tipsters
Championship:
AB$: 1,650,312.50
Ranked:
#74

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Gialang159753:

Ngưng hả bro
Đúng rồi bro
Ít nhưng dài lâuHình hài thì cha mẹ ban
Trí khôn đời dạy, đói no do mình


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 72,775,000 Tổng số thành viên: 968
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Chỉ 1 là đủ

Share this topic on:Change Timezone:   
 
16. H_M ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2022 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service