SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 258644 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 100 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 668 Change Timezone:
hinh
14-Jan 2021 Thursday 11:32 AM (7 days ago)
BossHere, DEHOCDE, anhemmotnha and 4 others  7 Likes  
              #1
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Atlante 24' 0-0;. Over 1.5ft x2
Over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
BossHere, DEHOCDE, anhemmotnha and 4 others  7 Likes  
 Like     

Advertisement

hinh
14-Jan 2021 Thursday 11:35 AM (7 days ago)            #2
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Alajuelense 75' 2-0;. Over 2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 11:54 AM (7 days ago)            #3
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Alajuelense 75' 2-0;. Over 2.5ft


Lose 🤮.

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 11:55 AM (7 days ago)            #4
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Atlante 24' 0-0;. Over 1.5ft x2
Over HT 0.5


Hên hên phút cuối
1-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
BaoTran09  1 Likes  
 Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 12:43 PM (7 days ago)            #5
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Atlante 24' 0-0;. Over 1.5ft x2
Over HT 0.5


Mồi thêm phát cho nổ 🙄
75' 1-0; over 1.5ft

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
thongthefcc  1 Likes  
 Like     
anhemmotnha
14-Jan 2021 Thursday 1:00 PM (7 days ago)            #6
Veteran Member


Posts: 1625
Liked By: 680
Joined: 15 Sep 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Mồi thêm phát cho nổ 🙄
75' 1-0; over 1.5ft


Moa! Vậy mà không thèm goal

 


_--------_

   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 1:02 PM (7 days ago)            #7
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Atlante 24' 0-0;. Over 1.5ft x2
Over HT 0.5


Lại về bù giờ 😁
1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
linda2008 and BaoTran09  2 Likes  
 Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 1:02 PM (7 days ago)            #8
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Mồi thêm phát cho nổ 🙄
75' 1-0; over 1.5ft


1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
linda2008 and anhemmotnha  2 Likes  
 Like     
anhemmotnha
14-Jan 2021 Thursday 1:11 PM (7 days ago)            #9
Veteran Member


Posts: 1625
Liked By: 680
Joined: 15 Sep 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
1-1 😍


Cơ hội nhiều mà nó dứt điểm trời ơi không, tưởng chết rồi ai dè sống lại.

 


_--------_

 
linda2008  1 Likes  
 Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:29 PM (7 days ago)            #10
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Abahani Limited 72'. Over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:33 PM (7 days ago)            #11
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Ankara Đemirpor 71' 0-0;. Over 0.75 > 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
linda2008  1 Likes  
 Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:35 PM (7 days ago)            #12
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Odense BK 38' 0-0;  Over 1.5ft big


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
linda2008  1 Likes  
 Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:40 PM (7 days ago)            #13
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Nổ đi nào 🙄.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:42 PM (7 days ago)            #14
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Ankara Đemirpor 71' 0-0;. Over 0.75 > 0.5ft


Mồi cho nổ.
80'. Over 0.5

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:43 PM (7 days ago)            #15
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Abahani Limited 72'. Over 0.5ft


1-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:46 PM (7 days ago)            #16
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Hàng xóm nổ tưng bừng, mình im re 🙄.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 7:57 PM (7 days ago)            #17
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Ankara Đemirpor 71' 0-0;. Over 0.75 > 0.5ft


Lose 🤮.
Mẹ kiếp may home, ép cho cố vào rồi im re 😭

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 8:07 PM (7 days ago)            #18
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Foolad. Novin 72' 1-1;. -0.25 & over 2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 8:22 PM (7 days ago)            #19
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Odense BK 38' 0-0;  Over 1.5ft big


1-1 ❤️.

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 8:29 PM (7 days ago)            #20
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Foolad. Novin 72' 1-1;. -0.25 & over 2.5ft


Lose 🤮.

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
 
linda2008  1 Likes  
 Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 8:39 PM (7 days ago)            #21
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Shabana FC 40' 0-0;. Over 1.5ft x2.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:08 PM (7 days ago)            #22
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Dar Al Dawa 53' 0-0;. Over 1.25ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:20 PM (7 days ago)            #23
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Dar Al Dawa 53' 0-0;. Over 1.25ft


65' home -0.5ft x2

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:23 PM (7 days ago)            #24
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Dinamo Zagreb 68' 1-1;. Over 2.5ft x2


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:25 PM (7 days ago)            #25
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Thay nhau nổ đi nào 🙄.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:27 PM (7 days ago)            #26
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Mk Việt vị à 🙄.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:34 PM (7 days ago)            #27
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Dinamo Zagreb 68' 1-1;. Over 2.5ft x2


2-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:36 PM (7 days ago)            #28
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Blama 75'. Over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:44 PM (7 days ago)            #29
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Dar Al Dawa 53' 0-0;. Over 1.25ft


0-2 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 9:45 PM (7 days ago)            #30
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
65' home -0.5ft x2


2-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 10:05 PM (6 days ago)            #31
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Shabana FC 40' 0-0;. Over 1.5ft x2.


Lose 🤮, hơn 45' không nổ nổi 😭

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
hinh
14-Jan 2021 Thursday 10:05 PM (6 days ago)            #32
*Gold Member*


Posts: 39501
Liked By: 19890
Joined: 24 Sep 17
Followers: 38


Tipsters
Championship:
AB$: -974,375
Ranked:
#3850

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Blama 75'. Over 0.5ft


1-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,117,500 Tổng số thành viên: 209
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
29.2 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2021 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service

3.239.242.55