SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 257095 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

   » CHAT Now! « [ 136 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 386 Change Timezone:
hinh
06-Aug 2020 Thursday 7:27 AM (54 days ago)
fatcat, TU_BOR_DI and tenda2014  3 Likes  
              #1
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Coritiba PR 23' 0-0;. Over 1.5ft
over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
 
fatcat, TU_BOR_DI and tenda2014  3 Likes  
 Like     

Advertisement

hinh
06-Aug 2020 Thursday 7:32 AM (54 days ago)            #2
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Juventus CS 0-0;. Over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 7:54 AM (54 days ago)            #3
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Coritiba PR 23' 0-0;. Over 1.5ft
over HT 0.5


Nổ phút cuối 😁
1-0 😍.

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 7:55 AM (54 days ago)            #4
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Juventus CS 0-0;. Over 0.5ft


Lose 🤮.

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 8:06 AM (54 days ago)            #5
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Atlanta United ll 29' 0-0;. Over 2ft
Over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 8:21 AM (54 days ago)            #6
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
CRB (AL) 16' 0-0;. Over 1.5ft
Over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
tenda2014
06-Aug 2020 Thursday 8:22 AM (54 days ago)            #7
Veteran Member


Posts: 1990
Liked By: 829
Joined: 13 Jun 18


Tipsters
Championship:
AB$: 1,277,500
Ranked:
#731

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
CRB (AL) 16' 0-0;. Over 1.5ft
Over HT 0.5


Chúc may mắn bro. Giao hữu gì mà kèo mở tài xỉu chỉ có 1,5.

 


_--------_

 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 8:26 AM (54 days ago)            #8
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi tenda2014:
Chúc may mắn bro. Giao hữu gì mà kèo mở tài xỉu chỉ có 1,5.


Thấy mở bèo quá vào đại, trẻ trâu còn 1,2 nhỏ nên...

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 8:28 AM (54 days ago)            #9
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Atlanta United ll 29' 0-0;. Over 2ft
Over HT 0.5


Lose HT 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 8:36 AM (54 days ago)            #10
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Greenville Triumph 70' 0-0;. Over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 8:52 AM (54 days ago)            #11
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
CRB (AL) 16' 0-0;. Over 1.5ft
Over HT 0.5


1-0 😍, 🙏 bóng sáng .

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
tenda2014
06-Aug 2020 Thursday 8:53 AM (54 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1990
Liked By: 829
Joined: 13 Jun 18


Tipsters
Championship:
AB$: 1,277,500
Ranked:
#731

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
1-0 😍, 🙏 bóng sáng .


Chúc mừng. Nổ phút cuối luôn.

 


_--------_

   Like     
tenda2014
06-Aug 2020 Thursday 8:59 AM (54 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1990
Liked By: 829
Joined: 13 Jun 18


Tipsters
Championship:
AB$: 1,277,500
Ranked:
#731

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Greenville Triumph 70' 0-0;. Over 0.5ftNgon rồi bro ơi.
 


_--------_

   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:00 AM (54 days ago)            #14
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Coritiba PR 23' 0-0;. Over 1.5ft
over HT 0.5


Em Cái thấy rên quá cho 2 em nổ
1-3 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:01 AM (54 days ago)            #15
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Greenville Triumph 70' 0-0;. Over 0.5ft


1-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:06 AM (54 days ago)            #16
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Palmeiras SP 30' 0-0;. Over 1.25ft
over HT 0.5 nhẹ


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:10 AM (54 days ago)            #17
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Gremio 38' 0-0;. Over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:20 AM (54 days ago)            #18
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Atlanta United over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
tenda2014
06-Aug 2020 Thursday 9:21 AM (54 days ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1990
Liked By: 829
Joined: 13 Jun 18


Tipsters
Championship:
AB$: 1,277,500
Ranked:
#731

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Atlanta United over 1.5ft


Còn có mấy phút mà bro cũng đánh à

 


_--------_

   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:26 AM (54 days ago)            #20
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Philadelphia 59' 0-1; -0.25ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:27 AM (54 days ago)            #21
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi tenda2014:
Còn có mấy phút mà bro cũng đánh à


Lụm xương 😀

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
tenda2014
06-Aug 2020 Thursday 9:30 AM (54 days ago)            #22
Veteran Member


Posts: 1990
Liked By: 829
Joined: 13 Jun 18


Tipsters
Championship:
AB$: 1,277,500
Ranked:
#731

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Lụm xương 😀


Hôm nay lụm được nhiều xương thật.


 


_--------_

   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:30 AM (54 days ago)            #23
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Atlanta United over 1.5ft


1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:32 AM (54 days ago)            #24
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi tenda2014:
Hôm nay lụm được nhiều xương thật.
 


Bóng nữ,u và mỹ thường hay lụm xương,thua dưới 50 ăn đủ 😁

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:44 AM (54 days ago)            #25
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Kansas Cityll 0-1;. Over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:45 AM (54 days ago)            #26
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Philadelphia 59' 0-1; -0.25ft


Philadelphia. Over 2.5ft

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 9:54 AM (54 days ago)            #27
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Philadelphia. Over 2.5ft


1-2 😍, tưởng về 2-2 luôn 😇

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:01 AM (54 days ago)            #28
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Kansas Cityll 0-1;. Over 1.5ft


1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:03 AM (54 days ago)            #29
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Bahia 73' 0-0; -0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:05 AM (54 days ago)            #30
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Philadelphia 59' 0-1; -0.25ft


Lose 1/2 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:07 AM (54 days ago)            #31
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Palmeiras. 65' 0-0;. Over 0.5ft x2


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:09 AM (54 days ago)            #32
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
CRB (AL) 16' 0-0;. Over 1.5ft
Over HT 0.5


Lose 🤮, bù giờ lại var 😭

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:10 AM (54 days ago)            #33
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Bahia 73' 0-0; -0.5ft


Bahia  over 0.5ft

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:13 AM (54 days ago)            #34
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Gremio 38' 0-0;. Over 1.5ft


2-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:15 AM (54 days ago)            #35
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Santa Cruz 78'  over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:26 AM (54 days ago)            #36
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Bahia  over 0.5ft


Lose 🤮, 55' hơn người không nổ 😭

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:26 AM (54 days ago)            #37
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Bahia 73' 0-0; -0.5ft


Lose 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:32 AM (54 days ago)            #38
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Santa Cruz 78'  over 0.5ft


Lose 🤮, rũ nhau đá pen running vỡ mỏ 😭

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
hinh
06-Aug 2020 Thursday 10:36 AM (54 days ago)            #39
Gold Member


Posts: 37004
Liked By: 18257
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -818,437.50
Ranked:
#3601

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Palmeiras. 65' 0-0;. Over 0.5ft x2


Lose 🤮, bầm thêm 2 con mắt nữa 😭

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 64,203,750 Tổng số thành viên: 164
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
33.1 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2020 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service

3.237.71.23