Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 256270 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

   » CHAT Now! « [ 139 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 535 Change Timezone:
hinh Sunday 2:10 PM (1 day ago)
nhtl1990  1 Likes  
              #1
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Đang đen, còn 9'
Broadmeadow Magic. Over 0.5ft
 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
 
nhtl1990  1 Likes  
 Like     

Advertisement

hinh Sunday 2:14 PM (1 day ago)            #2
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Đang đen, còn 9'
Broadmeadow Magic. Over 0.5ft


0-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 2:41 PM (1 day ago)            #3
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Còn 8'
Sydney United w 0-2; |v|ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 2:44 PM (1 day ago)            #4
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Brisbane Roar AM 0-1;. Over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 2:51 PM (1 day ago)            #5
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Còn 8'
Sydney United w 0-2; |v|ft


0-2 hòa

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 2:58 PM (1 day ago)            #6
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Brisbane Roar AM 0-1;. Over 1.5ft


Lose 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:22 PM (1 day ago)            #7
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Suwon Samsung 65' 0-0; -0.25ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:24 PM (1 day ago)            #8
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Ulsan.H 66' 1-0;. -0.25ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:26 PM (1 day ago)            #9
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Yamagata.M 67' 0-0;. Over 0.75 > 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:33 PM (1 day ago)            #10
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Suwon Samsung 65' 0-0; -0.25ft


Suwon Over 0.5ft

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:34 PM (1 day ago)            #11
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Yamagata.M 67' 0-0;. Over 0.75 > 0.5ft


1-0 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:37 PM (1 day ago)            #12
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Gangwon FC 1-1;. Over 2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
 
anhemmotnha  1 Likes  
 Like     
hinh Sunday 7:46 PM (1 day ago)            #13
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Suwon Over 0.5ft


Suwon 0-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:48 PM (1 day ago)            #14
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Suwon Samsung 65' 0-0; -0.25ft


🙏 Suwon 0-1 lose 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:48 PM (1 day ago)            #15
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Gangwon FC 1-1;. Over 2.5ft


1-2 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:56 PM (1 day ago)            #16
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Ulsan.H 66' 1-0;. -0.25ft


2-1 lose 1/2 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 7:59 PM (1 day ago)            #17
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
H2:. Rosenborg (w) 0-0;. Over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
 
nhtl1990  1 Likes  
 Like     
nhtl1990 Sunday 8:11 PM (1 day ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1030
Liked By: 422
Joined: 01 Apr 18


Tipsters
Championship:
AB$: -410,000
Ranked:
#4510

 
good luck bro


_--------_
Good luck


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 84,265,937 Tổng số thành viên: 2206
 
hinh  1 Likes  
 Like     
nhtl1990 Sunday 8:46 PM (1 day ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1030
Liked By: 422
Joined: 01 Apr 18


Tipsters
Championship:
AB$: -410,000
Ranked:
#4510

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
H2:. Rosenborg (w) 0-0;. Over 1.5ft
hay quá b ơi :)


_--------_
Good luck


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 84,265,937 Tổng số thành viên: 2206
   Like     
hinh Sunday 8:54 PM (1 day ago)            #20
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
H2:. Rosenborg (w) 0-0;. Over 1.5ft


1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
 
nhtl1990  1 Likes  
 Like     
hinh Sunday 8:57 PM (1 day ago)            #21
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
HB Torshavn (w) 1-1;. Over 2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
 
nhtl1990  1 Likes  
 Like     
hinh Sunday 9:04 PM (1 day ago)            #22
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Hammarby  33' 0-1;  -1ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
 
nhtl1990  1 Likes  
 Like     
hinh Sunday 9:14 PM (1 day ago)            #23
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Go Ahead Eagles 43' 0-0;. Over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 9:15 PM (1 day ago)            #24
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
HB Torshavn (w) 1-1;. Over 2.5ft


Lose 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 9:18 PM (1 day ago)            #25
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
FC Istaravshan 1-1;. Over 2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 9:54 PM (1 day ago)            #26
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
FC Istaravshan 1-1;. Over 2.5ft


Lose 🤮

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
hinh Sunday 9:55 PM (1 day ago)            #27
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Hammarby 0-1;. -0.5ft x2


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
 
nhtl1990  1 Likes  
 Like     
nhtl1990 Sunday 10:04 PM (1 day ago)            #28
Veteran Member


Posts: 1030
Liked By: 422
Joined: 01 Apr 18


Tipsters
Championship:
AB$: -410,000
Ranked:
#4510

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Hammarby 0-1;. -0.5ft x2
ép sân nhưng dứt điểm kém .


_--------_
Good luck


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 84,265,937 Tổng số thành viên: 2206
   Like     
nhtl1990 Sunday 10:05 PM (1 day ago)            #29
Veteran Member


Posts: 1030
Liked By: 422
Joined: 01 Apr 18


Tipsters
Championship:
AB$: -410,000
Ranked:
#4510

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi nhtl1990:

ép sân nhưng dứt điểm kém .
v l chat cái nổ luôn hahaa


_--------_
Good luck


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 84,265,937 Tổng số thành viên: 2206
   Like     
nhtl1990 Sunday 10:06 PM (1 day ago)            #30
Veteran Member


Posts: 1030
Liked By: 422
Joined: 01 Apr 18


Tipsters
Championship:
AB$: -410,000
Ranked:
#4510

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi nhtl1990:

v l chat cái nổ luôn hahaa
ảo luôn 


_--------_
Good luck


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 84,265,937 Tổng số thành viên: 2206
   Like     
nhtl1990 Sunday 10:22 PM (1 day ago)            #31
Veteran Member


Posts: 1030
Liked By: 422
Joined: 01 Apr 18


Tipsters
Championship:
AB$: -410,000
Ranked:
#4510

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi nhtl1990:

ảo luôn


1 1 phút cuối :)

 


_--------_
Good luck


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 84,265,937 Tổng số thành viên: 2206
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh Sunday 10:46 PM (1 day ago)            #32
Gold Member


Posts: 34588
Liked By: 16948
Joined: 24 Sep 17
Followers: 35


Tipsters
Championship:
AB$: -4,230,000
Ranked:
#5138

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Hammarby 0-1;. -0.5ft x2


1-1 😍

 


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #3 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 66,823,750 Tổng số thành viên: 144
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
28.1 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2020 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

54.236.59.154