Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.xyz | asianbandar.org | | (Bookmark CTRL+D)

SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 259591 and growing!


AsianBookie Việt Nam 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam > ❤️❤️❤️ Mãi Mãi Một Tình Yêu Manchester United

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 210 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: ❤️❤️❤️ Mãi Mãi Một Tình Yêu Manchester United       - Views: 933 Change Timezone:
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 12:15 PM (9 days ago)
LEDUNG05, 381989, toilatoi and 4 others  7 Likes  
              #1
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
Nhưng xin lỗi tình yêu, tình yêu không có lỗi, lỗi do Granada +1 FT


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

 
LEDUNG05, 381989, toilatoi and 4 others  7 Likes  
 Like     tiểu nhị
08-Apr 2021 Thursday 12:31 PM (8 days ago)            #2
Gold Member


Posts: 23889
Liked By: 36228
Joined: 25 May 18
Followers: 124Tipsters
Championship:
AB$: 1,000,000
Ranked:
Pending

 
bẻ cua gắt quá =))) luck bro 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 12:36 PM (8 days ago)            #3
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:
Nhưng xin lỗi tình yêu, tình yêu không có lỗi, lỗi do Granada +1 FT
Múc ngay,thần rùa bị đem nấu cao hết rồi,ko hiển linh phù hộ cho mu rùa nữa đâu


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 1:00 PM (8 days ago)            #4
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by tiểu nhị:

bẻ cua gắt quá )) luck bro Dương đông kích tây mụ cái )))


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 1:01 PM (8 days ago)            #5
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Múc ngay,thần rùa bị đem nấu cao hết rồi,ko hiển linh phù hộ cho mu rùa nữa đâuTrận này khả năng 0-0 1-1


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
GinX
08-Apr 2021 Thursday 1:02 PM (8 days ago)            #6
Active Member


Posts: 255
Liked By: 143
Joined: 26 Dec 20


Tipsters
Championship:
AB$: 711,875
Ranked:
#1939

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Trận này khả năng 0-0 1-1
Yaya trương nhi hả bạn


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #9 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 18,443,125 Tổng số thành viên: 1111
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 1:18 PM (8 days ago)            #7
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by GinX:

Yaya trương nhi hả bạnFan hâm mộ Yaya, đẹp nóng bỏng ❤️❤️


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
GinX
08-Apr 2021 Thursday 1:20 PM (8 days ago)            #8
Active Member


Posts: 255
Liked By: 143
Joined: 26 Dec 20


Tipsters
Championship:
AB$: 711,875
Ranked:
#1939

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Fan hâm mộ Yaya, đẹp nóng bỏng ❤️❤️


yaya trương nhi e gái yaya toure  xem bi long đại ca mới biết e này
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #9 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 18,443,125 Tổng số thành viên: 1111
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 1:36 PM (8 days ago)            #9
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by GinX:

yaya trương nhi e gái yaya toure  xem bi long đại ca mới biết e này
 
_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 3:08 PM (8 days ago)            #10
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by minhpersie:

Nhưng xin lỗi tình yêu, tình yêu không có lỗi, lỗi do Granada +1 FTBuổi trưa chả có gì làm, ngắm bướm vậy —> Bướm China -0,25 FT


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
zoromask
08-Apr 2021 Thursday 3:41 PM (8 days ago)            #11
Bronze Member


Posts: 5121
Liked By: 10235
Joined: 08 Apr 13
Followers: 14
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,008,125
Ranked:
#1022

 
luck bro


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 3:57 PM (8 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Buổi trưa chả có gì làm, ngắm bướm vậy —> Bướm China -0,25 FTGiờ mới thấy,phan kim liên ngay
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 3:58 PM (8 days ago)            #13
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by zoromask:

luck broThanks bro


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 3:59 PM (8 days ago)            #14
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Giờ mới thấy,phan kim liên ngay
 Nhẹ nhàng thôi, vì đang ngắm bướm, mạnh quá bướm bay ))


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 4:38 PM (8 days ago)            #15
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by minhpersie:

Buổi trưa chả có gì làm, ngắm bướm vậy —> Bướm China -0,25 FTQuết thêm Zugdidi +1 và Becamex Bình Dương -0.5 nữa ăn chiều 🙏🙏


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 4:58 PM (8 days ago)            #16
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Nhẹ nhàng thôi, vì đang ngắm bướm, mạnh quá bướm bay ))Là là là lá la la la trâu chậm vẫn dc uống nước trong hehe
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 5:03 PM (8 days ago)            #17
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Là là là lá la la la trâu chậm vẫn dc uống nước trong hehe
 Bướm China vẫn đẹp hơn hàn, kệ có bướm chọc là được ))


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 5:04 PM (8 days ago)            #18
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by minhpersie:

Quết thêm Zugdidi +1 và Becamex Bình Dương -0.5 nữa ăn chiều 🙏🙏Bonus thêm con Sông Lam Nghệ An nếu thấy kèo +0.25 nha AE 💪🏻💪🏻


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 5:05 PM (8 days ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Bonus thêm con Sông Lam Nghệ An nếu thấy kèo +0.25 nha AE 💪🏻💪🏻
Ô xờ kê


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 5:35 PM (8 days ago)            #20
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Ô xờ kêCùng thở Oxy nào


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 5:42 PM (8 days ago)            #21
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Cùng thở Oxy nào


Bị đâm 1 nháy rồi,thở oxy nào.khá ép tim

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 5:48 PM (8 days ago)            #22
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Bị đâm 1 nháy rồi,thở oxy nào.khá ép tim
 H2 Zugdidi +0.5 một là đứng hình, hai là 1-1 không hơn 🙏🙏


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 5:55 PM (8 days ago)            #23
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


H2 Zugdidi +0.5 một là đứng hình, hai là 1-1 
 Toang 2 phát nhồi

 

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi anhdeptrai luc 08/04/2021 at 6:35 PM


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 6:45 PM (8 days ago)            #24
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:H2 Zugdidi +0.5 một là đứng hình, hai là 1-1 

 Toang 2 phát nhồi
 
Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi anhdeptrai luc 08/04/2021 at 6:35 PMToang rồi, so ri bro 🙏


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 7:01 PM (8 days ago)            #25
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Toang rồi, so ri bro 🙏Làm lại e khác kaka
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 7:14 PM (8 days ago)            #26
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Làm lại e khác kaka
 Bình Dương vẫn đang lợi thế mà bro, đag ngồi canh con SLNA xuống 0,25 là vào tiền


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 7:33 PM (8 days ago)            #27
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Bình Dương vẫn đang lợi thế mà bro, đag ngồi canh con SLNA xuống 0,25 là vào tiềnXúc con bình dương từ sớm hehe
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 7:35 PM (8 days ago)            #28
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Xúc con bình dương từ sớm hehe
 Giải Thổ Nhĩ Kỳ 20h Denizlispor +0,25 BIG


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 7:40 PM (8 days ago)            #29
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Giải Thổ Nhĩ Kỳ 20h Denizlispor +0,25 BIGHốt xác
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 7:53 PM (8 days ago)            #30
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Bình dương về tiền


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 8:20 PM (8 days ago)            #31
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Có xúc sông lam ko nro


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 11:15 PM (8 days ago)            #32
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Có xúc sông lam ko nroTrận này nãy bận quá không canh được, cũng hên là ko banh xác rồi )))

23h Yeni Malatyaspor +0.75 FT bro theo thì cùng win nào 🙏🙏


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
08-Apr 2021 Thursday 11:15 PM (8 days ago)            #33
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Hốt xác
 Trận này đánh từ sớm nên về được nửa tiền ✊🏻


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

 
anhdeptrai  1 Likes  
 Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 11:25 PM (8 days ago)            #34
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Trận này nãy bận quá không canh được, cũng hên là ko banh xác rồi )))

23h Yeni Malatyaspor +0.75 FT bro theo thì cùng win nào 🙏🙏
Chết nặng con thổ với lòng xào nghệ .may gỡ dc con big


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
anhdeptrai
08-Apr 2021 Thursday 11:26 PM (8 days ago)            #35
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Trận này đánh từ sớm nên về được nửa tiền ✊🏻
Mình cug hốt dc 1/2 xeg


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 12:02 AM (8 days ago)            #36
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Mình cug hốt dc 1/2 xeg


Vào trận rồi, cùng chờ kết quả, để chiến C2


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
09-Apr 2021 Friday 12:20 AM (8 days ago)            #37
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:

Vào trận rồi, cùng chờ kết quả, để chiến C2
Lại phải thở oxy rồi hazz


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 12:24 AM (8 days ago)            #38
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Lại phải thở oxy rồi hazzTập thở cho phổi khoẻ hơn, nâng cao sức lực cường tráng ))


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
nhphudong
09-Apr 2021 Friday 12:31 AM (8 days ago)            #39
Veteran Member


Posts: 1046
Liked By: 270
Joined: 18 Feb 13


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Good luck


_--------_

 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 1:18 AM (8 days ago)            #40
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by minhpersie:

Nhưng xin lỗi tình yêu, tình yêu không có lỗi, lỗi do Granada +1 FT3 trận 1h sáng chờ C2

Al Ahli Jeddah -0.25 FT

Forfar Athletic +0.5 FT

Atletico Victoria -0.25 FT

🙏🙏🙏🙏


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 1:53 AM (8 days ago)            #41
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by minhpersie:

3 trận 1h sáng chờ C2 Al Ahli Jeddah -0.25 FT Forfar Athletic +0.5 FT
Atletico Victoria -0.25 FT
🙏🙏🙏🙏Đánh trên đánh dưới cũng ko ăn được chị cái đâu, nên đành thuận theo ý trời.

Granada +1 FT BIG

Ajax -0.5 FT

Arsenal -1 FT

Dinamo Zagreb +0.5 FT

—> Xâu 4 trận này, mai dậy dò kết quả.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
Warships
09-Apr 2021 Friday 5:01 AM (8 days ago)            #42
Senior Member


Posts: 762
Liked By: 183
Joined: 12 Nov 11


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Đánh trên đánh dưới cũng ko ăn được chị cái đâu, nên đành thuận theo ý trời.

Granada +1 FT BIG

Ajax -0.5 FT

Arsenal -1 FT

Dinamo Zagreb +0.5 FT

—> Xâu 4 trận này, mai dậy dò kết quả.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
 


_--------_

   Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 8:03 AM (8 days ago)            #43
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by minhpersie:

Đánh trên đánh dưới cũng ko ăn được chị cái đâu, nên đành thuận theo ý trời.
Granada +1 FT BIG
Ajax -0.5 FT
Arsenal -1 FT
Dinamo Zagreb +0.5 FT
—> Xâu 4 trận này, mai dậy dò kết quả.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Quả là 1 đêm ảo lòi vi diệu 😞😞

Ngã đâu thì dứngdaayj tại đó Melgar -0.5 FT


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
09-Apr 2021 Friday 8:13 AM (8 days ago)            #44
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Quả là 1 đêm ảo lòi vi diệu 😞😞

Ngã đâu thì dứngdaayj tại đó Melgar -0.5 FTCháy acc
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
   Like     
NooPhuocThuan
09-Apr 2021 Friday 8:40 AM (8 days ago)            #45
Senior Member


Posts: 651
Liked By: 477
Joined: 10 Nov 17
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by minhpersie:

Quả là 1 đêm ảo lòi vi diệu 😞😞
Ngã đâu thì dứngdaayj tại đó Melgar -0.5 FT


Mề gà goallll, lấy lại hết luôn hehe


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG Bet Catz
(Est. Oct 2017)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 38,578,437 Tổng số thành viên: 284
 
minhpersie  1 Likes  
 Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 9:14 AM (8 days ago)            #46
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by NooPhuocThuan:

Mề gà goallll, lấy lại hết luôn hehe


2-1 lên nào lên nào


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
Vietanhyeuphuong8866
09-Apr 2021 Friday 9:27 AM (8 days ago)            #47
Silver Member


Posts: 10476
Liked By: 6497
Joined: 14 Jul 20
Followers: 26


Tipsters
Championship:
AB$: 1,068,750
Ranked:
#833

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:
Nhưng xin lỗi tình yêu, tình yêu không có lỗi, lỗi do Granada +1 FT
quả tình yêu MU này đá ảo thật, trận đá ngu k tưởng , trận đá thì hên k tưởng


_--------_
2021---LUCKY...
Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn

NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH TRỜI TRU ĐẤT DIỆT....


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Because I Love You~~♡
(Est. Aug 2020)

Hạng của đội: #103 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,068,750 Tổng số thành viên: 8
   Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 9:33 AM (8 days ago)            #48
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by Vietanhyeuphuong8866:

quả tình yêu MU này đá ảo thật, trận đá ngu k tưởng , trận đá thì hên k tưởngvi diệu của thế giới bóng đá ))


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 9:43 AM (8 days ago)            #49
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Cháy acc
 Sori bro nhiều vì đã theo mình, banh bóng ko biết trước được 🙏


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 9:49 AM (8 days ago)            #50
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by minhpersie:

Quả là 1 đêm ảo lòi vi diệu 😞😞
Ngã đâu thì dứngdaayj tại đó Melgar -0.5 FTMelga 3-1 rồi, hy vọng về an toàn, lấy lại những gì thằng Mu nó lấy của mình 😂😂


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
anhdeptrai
09-Apr 2021 Friday 10:40 AM (8 days ago)            #51
Veteran Member


Posts: 1033
Liked By: 468
Joined: 06 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi minhpersie:


Sori bro nhiều vì đã theo mình, banh bóng ko biết trước được 🙏Theo bro đều tay vẫn win mà.có cái hôm qua gom hết tẩn vô 4 trận c2 , vậy mà ko vớt dc 1 trận.cay vãi chươbg3
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 42,636,875 Tổng số thành viên: 225
   Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 10:51 AM (8 days ago)            #52
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
quote originally posted by anhdeptrai:

Theo bro đều tay vẫn win mà.có cái hôm qua gom hết tẩn vô 4 trận c2 , vậy mà ko vớt dc 1 trận.cay vãi chươbg3
 Sáng dậy mình cũng méo tin đó là sự thật lun. Hôm nay đánh từng trận thôi, không làm liền 3-4 trận được, dễ thua đau.


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
minhpersie
09-Apr 2021 Friday 10:53 AM (8 days ago)            #53
Active Member


Posts: 275
Liked By: 106
Joined: 17 May 11
Followers: 8


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 957,500
Ranked:
#1217

 
H2 Monterey -1 FT 4-0


_--------_
5EF7B85F-05C1-437A-9CBD-193472D7A342.jpg


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Bình Định FC
(Est. Apr 2011)

Hạng của đội: #69 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,730,312 Tổng số thành viên: 7

THÀNH VIÊN BỊ TREO ĐẾN LÚC: 17/04/2021 01:21 AM
- https://forums.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=3499962. Cảnh cáo lần thứ 2, Vui lòng gom tips cùng 1 giải đấu post chung 1 topic.

Thành viên không thể đăng bài hay trả lời các chủ đề trong thời gian này.

   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam > ❤️❤️❤️ Mãi Mãi Một Tình Yêu Manchester United

Share this topic on:Change Timezone:   
 
37.2 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2021 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service

3.238.174.50