SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 270026 and growing!

SPBB=ô in nhồi nhét các kiểu xem có cháy ACC:))))))))))) - AsianBookie.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > SPBB=ô in nhồi nhét các kiểu xem có cháy ACC:)))))))))))

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 124 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: SPBB=ô in nhồi nhét các kiểu xem có cháy ACC:)))))))))))       - Views: 4572
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 8:04 AM (16 days ago)
Kakats206, Sonak5011, Huge and 19 others  22 Likes  
              #1
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
A: Bóng đẹp anh xuất hiện cả forum đều ăn chả cần anh post kèo,bóng xấu anh xuất hiện làm anh em mất tiền )))))))))))))
B: Thôi Bro, để t thể hiện chút dù gì t cũng là TOP TIPSTERS ))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
Kakats206, Sonak5011, Huge and 19 others  22 Likes  
 Like     

Advertisement

quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 3:00 PM (16 days ago)            #2
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Ecuador U17 vs Brazil U17 15h30
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))
over 2.75 FT SBBB )))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
iEclipsE, ThếYênNguyễn, V_Hoa@ and 2 others  5 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 4:58 PM (16 days ago)            #3
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Ecuador U17 vs Brazil U17 15h30
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))
over 2.75 FT SBBB )))))))))))))


0-1 over 1.5 HT SPBB ))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
iEclipsE, ThếYênNguyễn and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 5:28 PM (16 days ago)            #4
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Ecuador U17 vs Brazil U17 15h30
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))
over 2.75 FT SBBB )))))))))))))


1-1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
iEclipsE, ThếYênNguyễn and JIN6868  3 Likes  
 Like     
JIN6868
20-Nov 2023 Monday 5:34 PM (16 days ago)            #5
Active Member


Posts: 51
Liked By: 42
Joined: 17 Aug 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

1-1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
FT chắc về 2-2 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 5:46 PM (16 days ago)            #6
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by JIN6868:

FT chắc về 2-2


3-1 Ecuador chen ))))))))))))))))))))))))))
mua cai vi dac biet
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
Giadinh3112 and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Giadinh3112
20-Nov 2023 Monday 5:54 PM (16 days ago)            #7
Active Member


Posts: 63
Liked By: 48
Joined: 22 Sep 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Dự 1-2 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 6:01 PM (16 days ago)            #8
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Ecuador U17 vs Brazil U17 15h30
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))
over 2.75 FT SBBB )))))))))))))


1-2 FULL OPTION kèo đầu tiên trong ngày )))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
iEclipsE, anhpro1805, KangDae and 2 others  5 Likes  
 Like     
JIN6868
20-Nov 2023 Monday 6:03 PM (16 days ago)            #9
Active Member


Posts: 51
Liked By: 42
Joined: 17 Aug 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

1-2 FULL OPTION kèo đầu tiên trong ngày )))))))))))))))))))))))))))))))về 2-2 full nè 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 6:22 PM (16 days ago)            #10
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

3-1 Ecuador chen )))))))))))))))))))))))))) mua cai vi dac biet


1-3 chứ không phải 3-1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
iEclipsE, thinhhaa and meobeo  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 7:00 PM (16 days ago)            #11
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
19h00 : Spain U17 vs Japan U17
Over 1H HT SPBB )))))))))))))))))))))))
Over 2.5 FT Ô IN )))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
thinhhaa, PaulPaul, KangDae and 1 others  4 Likes  
 Like     
KangDae
20-Nov 2023 Monday 8:08 PM (16 days ago)            #12
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
19h00 : Spain U17 vs Japan U17
Over 1H HT SPBB )))))))))))))))))))))))
Over 2.5 FT Ô IN )))))))))))))))))))))))))


1-0 quá đỉnh

 Good Luck For All

 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
KangDae
20-Nov 2023 Monday 8:46 PM (16 days ago)            #13
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
19h00 : Spain U17 vs Japan U17
Over 1H HT SPBB )))))))))))))))))))))))
Over 2.5 FT Ô IN )))))))))))))))))))))))))


thanks you,bro

 Good Luck For All

 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 9:39 PM (16 days ago)            #14
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

19h00 : Spain U17 vs Japan U17
Over 1H HT SPBB )))))))))))))))))))))))
Over 2.5 FT Ô IN )))))))))))))))))))))))))


2-1 FuLL Option ))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
thinhhaa  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 9:44 PM (16 days ago)            #15
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
21h00: Alania Vs Khimmi
Over HT 1H Ô IN )))))))))))))))))))
Over 2.5 FT SPBB )))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
KangDae, V_Hoa@ and anhpro1805  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 10:25 PM (16 days ago)            #16
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

21h00: Alania Vs Khimmi
Over HT 1H Ô IN )))))))))))))))))))
Over 2.5 FT SPBB )))))))))))))))))))


0-1 lợi thế )))))))))))))))))₫
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@ and KangDae  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 10:51 PM (16 days ago)            #17
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

21h00: Alania Vs Khimmi
Over HT 1H Ô IN )))))))))))))))))))
Over 2.5 FT SPBB )))))))))))))))))))


1-1 HT ))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
anhpro1805 and thinhhaa  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
20-Nov 2023 Monday 11:26 PM (16 days ago)            #18
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

21h00: Alania Vs Khimmi
Over HT 1H Ô IN )))))))))))))))))))
Over 2.5 FT SPBB )))))))))))))))))))


1-3 Full option ))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
PaulPaul and KangDae  2 Likes  
 Like     
thinhhaa
21-Nov 2023 Tuesday 12:01 AM (16 days ago)            #19
Active Member


Posts: 57
Liked By: 51
Joined: 18 Mar 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

1-3 Full option ))))))))))))))))))


Còn lên kèo ko anh hay nghỉ mai chơi vậy anh 

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 74,825,312 Tổng số thành viên: 1250
 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 7:45 AM (15 days ago)            #20
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
7:00 Trinidad vs USA
Over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))
Over 3H FT SPBB )))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@, KangDae and thualanghi  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 8:30 AM (15 days ago)            #21
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

7:00 Trinidad vs USA
Over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))
Over 3H FT SPBB )))))))))))))))))


0-1 Lợi thế ))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868, V_Hoa@ and KangDae  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 8:44 AM (15 days ago)            #22
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

7:00 Trinidad vs USA
Over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))
Over 3H FT SPBB )))))))))))))))))


1-1 HT Finish:L)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@, JIN6868 and KangDae  3 Likes  
 Like     
JIN6868
21-Nov 2023 Tuesday 8:45 AM (15 days ago)            #23
Active Member


Posts: 51
Liked By: 42
Joined: 17 Aug 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

0-1 Lợi thế ))))))))))))))))))))))))))))
Thông chắc hơn chục mã rồi  
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 9:20 AM (15 days ago)            #24
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

7:00 Trinidad vs USA
Over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))
Over 3H FT SPBB )))))))))))))))))


2-1 chờ FULL OPTION )))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
anhpro1805, V_Hoa@, thinhhaa and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 10:05 AM (15 days ago)            #25
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Panama over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
Fantomas87, lannhuapctrong, thinhhaa and 3 others  6 Likes  
 Like     
KangDae
21-Nov 2023 Tuesday 10:20 AM (15 days ago)            #26
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
Panama over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))


1-0 

 Good Luck For All

 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
anhhunghue
21-Nov 2023 Tuesday 10:21 AM (15 days ago)            #27
Active Member


Posts: 30
Liked By: 17
Joined: 16 May 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
Panama over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))Đẳng cấp quá Pro. Tuy không theo nhưng phục
 chỉ là trò chơi...

 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
lannhuapctrong
21-Nov 2023 Tuesday 10:29 AM (15 days ago)            #28
Senior Member


Posts: 347
Liked By: 267
Joined: 29 Nov 22


Tipsters
Championship:
AB$: 835,625
Ranked:
#1586

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
Panama over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))
Keo nay hay thật tai xiu 2.25 xuống như tụt quan h1 ghi 2 bàn nể bro luôn :))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER CAT
(Est. May 2020)

Hạng của đội: #35 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 2,737,812 Tổng số thành viên: 46
 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 10:29 AM (15 days ago)            #29
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Panama over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))


2-0 FULL OPTION ))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
anhpro1805, Fantomas87, thinhhaa and 1 others  4 Likes  
 Like     
anhpro1805
21-Nov 2023 Tuesday 10:55 AM (15 days ago)            #30
Senior Member


Posts: 341
Liked By: 265
Joined: 28 Jan 20


Tipsters
Championship:
AB$: 1,182,500
Ranked:
#561

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

2-0 FULL OPTION ))))))))))))))))))
Hiệp 2 nhồi tiếp ko anh hay đánh hdc ạ
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #7 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 20,189,062 Tổng số thành viên: 1138
 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 3:45 PM (15 days ago)            #31
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
15h30: Inter Kashi vs Mohammedan
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))))))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
KangDae and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 4:39 PM (15 days ago)            #32
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

15h30: Inter Kashi vs Mohammedan
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))))))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))))))))


trang mình ko live trận này khả năng nổ nhiều ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
Giadinh3112
21-Nov 2023 Tuesday 4:42 PM (15 days ago)            #33
Active Member


Posts: 63
Liked By: 48
Joined: 22 Sep 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

trang mình ko live trận này khả năng nổ nhiều ))))))))))))))))))))))
Mình cũng ko thấy live 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 4:43 PM (15 days ago)            #34
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by Giadinh3112:

Mình cũng ko thấy live


trận nào BK biết trước chắc chắn tỉ số nó ko live )))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
KangDae
21-Nov 2023 Tuesday 4:45 PM (15 days ago)            #35
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

trận nào BK biết trước chắc chắn tỉ số nó ko live )))))))))))))


chắc hủy rồi bro

 Good Luck For All

 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 5:01 PM (15 days ago)            #36
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Electric Veng over 1.5 HT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
lannhuapctrong
21-Nov 2023 Tuesday 5:10 PM (15 days ago)            #37
Senior Member


Posts: 347
Liked By: 267
Joined: 29 Nov 22


Tipsters
Championship:
AB$: 835,625
Ranked:
#1586

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
15h30: Inter Kashi vs Mohammedan
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))))))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Trận nay bị lam sao đấy bro ko live ko goc ko banh la sao nhỉ :))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER CAT
(Est. May 2020)

Hạng của đội: #35 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 2,737,812 Tổng số thành viên: 46
 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 5:12 PM (15 days ago)            #38
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by lannhuapctrong:

Trận nay bị lam sao đấy bro ko live ko goc ko banh la sao nhỉ )


chắc bk nó không làm được trận này ))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 5:20 PM (15 days ago)            #39
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

15h30: Inter Kashi vs Mohammedan
over 1.25/1H/0.75 HT Ô IN )))))))))))))))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))))))))


0-1 cay BK that ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 5:36 PM (15 days ago)            #40
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
MYANMAR OVER 1H/0.75 HT O IN )))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
PaulPaul, ĐứcHảoLê, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 6:02 PM (15 days ago)            #41
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

MYANMAR OVER 1H/0.75 HT O IN )))))))))))))))))


0-1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
PaulPaul and ĐứcHảoLê  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 6:05 PM (15 days ago)            #42
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

MYANMAR OVER 1H/0.75 HT O IN )))))))))))))))))


0-2 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
PaulPaul, ĐứcHảoLê and KangDae  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 6:08 PM (15 days ago)            #43
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Slovakia U19 over 1H/0.75 HT O IN )))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
Giadinh3112, PaulPaul, cryptraider1988 and 3 others  6 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 6:31 PM (15 days ago)            #44
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Slovakia U19 over 1H/0.75 HT O IN )))))))))))))))))))))))))))))))))))


0-1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@, KangDae, ĐứcHảoLê and 1 others  4 Likes  
 Like     
Giadinh3112
21-Nov 2023 Tuesday 6:33 PM (15 days ago)            #45
Active Member


Posts: 63
Liked By: 48
Joined: 22 Sep 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

0-1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Lấy lại phong độ rồi bro 😘😘 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 6:38 PM (15 days ago)            #46
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Slovakia U19 over 1H/0.75 HT O IN )))))))))))))))))))))))))))))))))))


0-2 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@, PaulPaul, KangDae and 2 others  5 Likes  
 Like     
Giadinh3112
21-Nov 2023 Tuesday 6:38 PM (15 days ago)            #47
Active Member


Posts: 63
Liked By: 48
Joined: 22 Sep 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

0-2 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Đớp luôn mã 1.75 Ft 😘   Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 6:42 PM (15 days ago)            #48
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Slovakia U19 over 1H/0.75 HT O IN )))))))))))))))))))))))))))))))))))


0-3 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868, meobeo, PaulPaul and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 7:04 PM (15 days ago)            #49
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Philipines over 1H/0.75 FT O IN )))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868, NguyenThu, PaulPaul and 3 others  6 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 7:30 PM (15 days ago)            #50
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Philipines over 1H/0.75 FT O IN )))))))))))))))))))))))


1-0 ))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868, LoveBall, PaulPaul and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 7:53 PM (15 days ago)            #51
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
VietNam +1/4 góc HT O IN ))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 7:54 PM (15 days ago)            #52
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

VietNam +1/4 góc HT O IN ))))))))))))))


Đùa đó anh em over 4H HT góc O IN )))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868 and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 9:30 PM (15 days ago)            #53
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868 and KangDae  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 9:35 PM (15 days ago)            #54
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Cố lên Iran cho anh cái xiên 5 )))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 9:36 PM (15 days ago)            #55
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Qatar over 2H/1.75 HT Ô IN )))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 9:41 PM (15 days ago)            #56
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Cố lên Iran cho anh cái xiên 5 )))))))))


Hay lắm Iran U17 )))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
21-Nov 2023 Tuesday 10:24 PM (15 days ago)            #57
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Slovenia U19 over 1.5 FT Ô IN )))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, JIN6868, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 7:46 AM (14 days ago)            #58
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Uruguay over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
thualanghi and JIN6868  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 7:58 AM (14 days ago)            #59
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Uruguay over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))


over 1.5 HT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868, V_Hoa@ and KangDae  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 8:10 AM (14 days ago)            #60
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

over 1.5 HT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))


2-0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868, ThếYênNguyễn and KangDae  3 Likes  
 Like     
KangDae
22-Nov 2023 Wednesday 8:11 AM (14 days ago)            #61
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:

2-0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


hay phet,bro

 Good Luck For All

 
JIN6868  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 8:26 AM (14 days ago)            #62
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Bahamas over 4H/3.75 HT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
JIN6868, ThếYênNguyễn and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 8:38 AM (14 days ago)            #63
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Bahamas over 4H/3.75 HT SPBB )))))))))))))))))))))))))))))


4-0 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, JIN6868, V_Hoa@ and 3 others  6 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 8:45 AM (14 days ago)            #64
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Guyana over 1.5 HT SPBB ))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, thualanghi, JIN6868 and 3 others  6 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 8:56 AM (14 days ago)            #65
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Guyana over 1.5 HT SPBB ))))))))))))))))))


2-0 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, JIN6868, V_Hoa@ and 4 others  7 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:06 AM (14 days ago)            #66
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Guyana over 1.5 HT SPBB ))))))))))))))))))


3-0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, JIN6868, lannhuapctrong and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:12 AM (14 days ago)            #67
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
em xin anh URUGUAY VS anh BOLIVIA ghi bàn để em chén cái xiên 5 ))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, JIN6868 and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:47 AM (14 days ago)            #68
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Guyana over 5H/4.75 FT SPBBB ))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, JIN6868, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:10 AM (14 days ago)            #69
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Guyana over 5H/4.75 FT SPBBB ))))))))))))))))))))))))))))


5-0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, JIN6868 and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:13 AM (14 days ago)            #70
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Guyana over 5H/4.75 FT SPBBB ))))))))))))))))))))))))))))


6-0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, thanhhoang_00, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:18 AM (14 days ago)            #71
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Nicaragua over 0.5 HT ))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:51 AM (14 days ago)            #72
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Nicaragua over 0.5 HT ))))))))))))))))))))))))))))))


Dứt chuỗi sáng ))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn  1 Likes  
 Like     
thualanghi
22-Nov 2023 Wednesday 10:57 AM (14 days ago)            #73
Silver Member


Posts: 31823
Liked By: 20038
Joined: 30 Jan 16
Followers: 23
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
Guyana over 5H/4.75 FT SPBBB ))))))))))))))))))))))))))))AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
thualanghi
22-Nov 2023 Wednesday 10:57 AM (14 days ago)            #74
Silver Member


Posts: 31823
Liked By: 20038
Joined: 30 Jan 16
Followers: 23
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
Guyana over 1.5 HT SPBB ))))))))))))))))))AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 3:05 PM (14 days ago)            #75
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
15h30: England U17 vs Uzbekistan U17
over 1.25/1H/0.75 HT O IN ))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn, V_Hoa@ and mr_ball168  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 4:55 PM (14 days ago)            #76
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

15h30: England U17 vs Uzbekistan U17
over 1.25/1H/0.75 HT O IN ))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB ))))))))))))))))))))))


0-1 Lợi the ))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 4:56 PM (14 days ago)            #77
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Delhi FC over 1.5 HT SPBB ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Sonak5011
22-Nov 2023 Wednesday 5:01 PM (14 days ago)            #78
Master Member


Posts: 4462
Liked By: 1573
Joined: 04 Aug 18
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
thag ANh co khi nao h1 0 1 ko ta,thay no da sao sao do,ko thi 1 1 tu luc phut 15 roi 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
Sonak5011
22-Nov 2023 Wednesday 5:05 PM (14 days ago)            #79
Master Member


Posts: 4462
Liked By: 1573
Joined: 04 Aug 18
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1 1 2 1 nao anh :@ 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 5:12 PM (14 days ago)            #80
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

15h30: England U17 vs Uzbekistan U17
over 1.25/1H/0.75 HT O IN ))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB ))))))))))))))))))))))


1-1 tron ven HT ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 5:41 PM (14 days ago)            #81
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Góc Anh U17 over 6.5 FT SPBB ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Sonak5011
22-Nov 2023 Wednesday 5:54 PM (14 days ago)            #82
Master Member


Posts: 4462
Liked By: 1573
Joined: 04 Aug 18
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Góc Anh U17 over 6.5 FT SPBB ))))))))))))))))))))))


vo tien roi,ma no da kieu j chan the nhi .tai goc 9 tai goc 6,5.anh chap 2 tai 3t34 .no am am nao 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 5:55 PM (14 days ago)            #83
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by Sonak5011:

vo tien roi,ma no da kieu j chan the nhi .tai goc 9 tai goc 6,5.anh chap 2 tai 3t34 .no am am nao


phut 70 bat dau goc nhieu yen tam ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 6:00 PM (14 days ago)            #84
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

15h30: England U17 vs Uzbekistan U17
over 1.25/1H/0.75 HT O IN ))))))))))))))
over 3.25 FT SPBB ))))))))))))))))))))))


1-2 chờ FULL OPTION ))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn  1 Likes  
 Like     
Sonak5011
22-Nov 2023 Wednesday 6:08 PM (14 days ago)            #85
Master Member


Posts: 4462
Liked By: 1573
Joined: 04 Aug 18
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
con 4 goc ko dam vao tai luon.vay ma dau tran tai 9 goc giu~ gan 20 phut ko ha 
quyetdoan68  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 6:08 PM (14 days ago)            #86
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by Sonak5011:

con 4 goc ko dam vao tai luon.vay ma dau tran tai 9 goc giu~ gan 20 phut ko ha


bù giờ 10p cả tài bàn cả tài góc ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 6:40 PM (14 days ago)            #87
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
NHỒI CÓ TOANG ))))))))))))))))))
CHƠI BÓNG MÀ NHỒI ))))))))))))))) RA ĐÊ CHO NHANH ))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ThếYênNguyễn  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 7:34 PM (14 days ago)            #88
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
1912 over 2.5 FT O IN )))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
KangDae
22-Nov 2023 Wednesday 8:11 PM (14 days ago)            #89
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi quyetdoan68:
1912 over 2.5 FT O IN )))))))))))


trận nào thế bro mình k thấy,có phải đang đá hiệp phụ k

 

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi KangDae luc 22/11/2023 at 8:14 PMGood Luck For All

   Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:37 PM (14 days ago)            #90
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
NK Rudar over 4.5 FT O IN )))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:48 PM (14 days ago)            #91
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
TRAU FC Over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:49 PM (14 days ago)            #92
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

TRAU FC Over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))))))))


Over 1.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
ĐứcHảoLê and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:51 PM (14 days ago)            #93
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

NK Rudar over 4.5 FT O IN )))))))))


4-1 ))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@ and ĐứcHảoLê  2 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 9:59 PM (14 days ago)            #94
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Zlin B over 1.5 FT SPBB ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:03 PM (14 days ago)            #95
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

TRAU FC Over 1H/0.75 HT SPBB ))))))))))))))))))))))))))))


2-0 ))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:05 PM (14 days ago)            #96
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
TRAU FC over 2.5 HT SPBB ))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:09 PM (14 days ago)            #97
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
Penalty Senegal LVL SPBB ))))))))))
1 ăn 4.19
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:11 PM (14 days ago)            #98
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

Zlin B over 1.5 FT SPBB ))))))))))))))))))))))


1-1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:21 PM (14 days ago)            #99
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
NK Fuzinar over 0.75 HT SPBB )))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
Kakats206, thualanghi and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
quyetdoan68
22-Nov 2023 Wednesday 10:49 PM (14 days ago)            #100
Master Member


Posts: 3044
Liked By: 5861
Joined: 18 Aug 23
Followers: 66


Tipsters
Championship:
AB$: 865,312.50
Ranked:
#1523

 
quote originally posted by quyetdoan68:

NK Fuzinar over 0.75 HT SPBB )))))))))))))))))))


0-1 bàn thắng đúng giây cuối cùng khép lại 1 topic quá rực rỡ )))))))))))))))))))))
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
 
V_Hoa@, PaulPaul, ThếYênNguyễn and 5 others  8 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > SPBB=ô in nhồi nhét các kiểu xem có cháy ACC:)))))))))))
Thread is Locked

This Discussion has been locked.


Change Timezone:   
 
31. ?ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2023 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service