SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 270026 and growing!

Cùng choén nào - AsianBookie.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng choén nào

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 148 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Cùng choén nào       - Views: 4241
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 3:08 PM (18 days ago)
AnhThao2018, Thanhlong13579, HoànNguyễnKim and 16 others  19 Likes  
              #1
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Ccm nữ Over ht 3/4 nhẹ 
AnhThao2018, Thanhlong13579, HoànNguyễnKim and 16 others  19 Likes  
 Like     

Advertisement

Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 4:14 PM (18 days ago)            #2
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Ccm nữ Over ht 3/4 nhẹ


Over ft 1 big 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 4:29 PM (18 days ago)            #3
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Over ft 1 big


1-0
2-0 ft 
LoveBall and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 4:39 PM (18 days ago)            #4
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

1-0
2-0 ft


Chén 
LoveBall and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 5:12 PM (18 days ago)            #5
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Scotland Over ht 3/4 big 
LoveBall, KangDae and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
KangDae
18-Nov 2023 Saturday 5:35 PM (18 days ago)            #6
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Scotland Over ht 3/4 big


húp

 Good Luck For All

 
LoveBall and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 6:06 PM (18 days ago)            #7
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Slovenia Over ht 3/4 big 
KangDae and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 6:26 PM (18 days ago)            #8
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Slovenia Over ht 3/4 big


Over Ft 13/4 bigg   Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 6:49 PM (18 days ago)            #9
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Slovenia Over ht 3/4 big


Lcmn 0-1 cong bị huỷ 
LoveBall  1 Likes  
 Like     
Cerato_ĐN
18-Nov 2023 Saturday 6:53 PM (18 days ago)            #10
Master Member


Posts: 2911
Liked By: 4344
Joined: 27 Sep 21
Followers: 26


Tipsters
Championship:
AB$: 496,250
Ranked:
#2097

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Lcmn 0-1 cong bị huỷnổ ảo hả t
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 7:28 PM (18 days ago)            #11
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Slovenia Over ht 3/4 big


Rung bigcitigirl
0-1 ft 
kaka9999 and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 10:16 PM (18 days ago)            #12
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Đan mạch u19 Over ht 3/4 lấy lại 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 10:42 PM (18 days ago)            #13
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Đan mạch u19 Over ht 3/4 lấy lại


Lmn u19 ảo vcl đánh chưa ăn mã l nào bọn này   Like     
KangDae
18-Nov 2023 Saturday 10:45 PM (18 days ago)            #14
Senior Member


Posts: 409
Liked By: 298
Joined: 09 Oct 23


Tipsters
Championship:
AB$: 913,750
Ranked:
#1357

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Lmn u19 ảo vcl đánh chưa ăn mã l nào bọn này


húp rồi bro

 Good Luck For All

 
Tuấn Xeko  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 10:47 PM (18 days ago)            #15
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by KangDae:

húp rồi bro
 


Ơ vl 1-0 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 11:07 PM (18 days ago)            #16
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Najma Over ht 3/4 nhẹ 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
18-Nov 2023 Saturday 11:40 PM (18 days ago)            #17
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Najma Over ht 3/4 nhẹ


FamalicaoOver ft 33/4 nhẹ 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Boy miền tây
19-Nov 2023 Sunday 12:01 AM (18 days ago)            #18
Active Member


Posts: 184
Liked By: 88
Joined: 24 Oct 23
Followers: 4


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

FamalicaoOver ft 33/4 nhẹ


Nhẹ là mạnh 
Tuấn Xeko  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 12:23 AM (18 days ago)            #19
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Anh u21 Over ht 23/4 nhẹ 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 1:17 AM (18 days ago)            #20
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Pháp Over ht 3/4 nhẹ 
rungrinhlalenluon  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 2:00 AM (18 days ago)            #21
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Pháp Over ht 3/4 nhẹ


Over ft 11/2 big
Pháp ft big   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 2:36 AM (18 days ago)            #22
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Over ft 11/2 big
Pháp ft big


Dcm bọn cẩu trẻ ranh bán độ kinh vl   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 2:47 AM (18 days ago)            #23
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Dcm bọn cẩu trẻ ranh bán độ kinh vl


1-0 đúng bọn trẻ ranh đánh đéo an toàn tí nào toàn đưa odd tào lao lên   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 2:50 AM (18 days ago)            #24
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Real Over ft 13/4 big   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 3:05 AM (18 days ago)            #25
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Real Over ft 13/4 big


Húpp 
rungrinhlalenluon  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 3:16 AM (18 days ago)            #26
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Séc u19 Under ht 13/4 big
Ghi nghịch   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 9:20 AM (17 days ago)            #27
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Inter Over ht 3/4 nhẹ 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Boy miền tây
19-Nov 2023 Sunday 9:50 AM (17 days ago)            #28
Active Member


Posts: 184
Liked By: 88
Joined: 24 Oct 23
Followers: 4


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Inter Over ht 3/4 nhẹ


Nhẹ là anh e hiểu ý chứ   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 10:10 AM (17 days ago)            #29
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Saprissa Over ht 3/4 nhẹ 
Boy miền tây and rungrinhlalenluon  2 Likes  
 Like     
Boy miền tây
19-Nov 2023 Sunday 11:58 AM (17 days ago)            #30
Active Member


Posts: 184
Liked By: 88
Joined: 24 Oct 23
Followers: 4


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Saprissa Over ht 3/4 nhẹ


Đấm nhau ra gôn vcl   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 12:25 PM (17 days ago)            #31
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Xelaju Over ft 13/4 nhẹ 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
bruce long
19-Nov 2023 Sunday 12:30 PM (17 days ago)            #32
Veteran Member


Posts: 1167
Liked By: 479
Joined: 27 Aug 18
Followers: 1


Tipsters
Championship:
AB$: 393,125
Ranked:
#2149

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Xelaju Over ft 13/4 nhẹ


2-2 ft

 I’ll die ! But not now


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 74,825,312 Tổng số thành viên: 1250
   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 12:31 PM (17 days ago)            #33
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by bruce long:

2-2 ft
 


Vl tưởng 3-3 ft kk   Like     
bruce long
19-Nov 2023 Sunday 12:35 PM (17 days ago)            #34
Veteran Member


Posts: 1167
Liked By: 479
Joined: 27 Aug 18
Followers: 1


Tipsters
Championship:
AB$: 393,125
Ranked:
#2149

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Vl tưởng 3-3 ft kkThôi 1 bàn nữa đủ rồi tuấn
 I’ll die ! But not now


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 74,825,312 Tổng số thành viên: 1250
   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 12:57 PM (17 days ago)            #35
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by bruce long:

Thôi 1 bàn nữa đủ rồi tuấn
 


Dm mấy kèo nổ sớm h2 hay dụ thật   Like     
bruce long
19-Nov 2023 Sunday 1:05 PM (17 days ago)            #36
Veteran Member


Posts: 1167
Liked By: 479
Joined: 27 Aug 18
Followers: 1


Tipsters
Championship:
AB$: 393,125
Ranked:
#2149

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Dm mấy kèo nổ sớm h2 hay dụ thật


Bịp thật kèo nhẹ kệ đi tuấn

 I’ll die ! But not now


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BIG GUY's team
(Est. Jun 2021)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 74,825,312 Tổng số thành viên: 1250
   Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 2:28 PM (17 days ago)            #37
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Jets Over ft 4 bigg 
V_Hoa@ and NamKhanh  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 3:50 PM (17 days ago)            #38
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Citizen Over ht 1 big 
thualanghi and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 5:42 PM (17 days ago)            #39
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Tatran Over ht 3/4 big 
NguyenThu, thualanghi, boyanhsaodem and 1 others  4 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 6:49 PM (17 days ago)            #40
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Tatran Over ht 3/4 big


Over ft 13/4 big 
nguyenthanh3979, boyanhsaodem, ronren and 1 others  4 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 7:12 PM (17 days ago)            #41
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Trau Over ht 3/4 big 
yokata, ronren, NguyenThu and 1 others  4 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 7:49 PM (17 days ago)            #42
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Slonim Over ht 13/4 big 
yokata, LoveBall, NguyenThu and 3 others  6 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 8:17 PM (17 days ago)            #43
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Real b Over ft 3/4 big 
LoveBall, ronren, nguyenthanh3979 and 1 others  4 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 9:12 PM (17 days ago)            #44
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Padova Over ht 3/4 big 
Leminhphuong, NguyenThu, nguyenthanh3979 and 2 others  5 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 9:41 PM (17 days ago)            #45
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Ponsacco Over ht 3/4 big 
NguyenThu, LoveBall, V_Hoa@ and 2 others  5 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 10:18 PM (17 days ago)            #46
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Racing Over ft 3/4 big 
LoveBall, NguyenThu, V_Hoa@ and 1 others  4 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 10:46 PM (17 days ago)            #47
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Shamal Over ht 13/4 big 
rungrinhlalenluon, LoveBall, mrqii12 and 5 others  8 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 11:27 PM (17 days ago)            #48
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Serbi Over ft 23/4 big 
yokata, V_Hoa@ and NguyenThu  3 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 11:29 PM (17 days ago)            #49
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Serbi Over ft 33/4 big 
yokata, V_Hoa@ and NguyenThu  3 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 11:31 PM (17 days ago)            #50
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Serbi Over ft 33/4 big


Nỏ ảo 2-2 bỏ   Like     
NguyenThu
19-Nov 2023 Sunday 11:32 PM (17 days ago)            #51
Active Member


Posts: 116
Liked By: 50
Joined: 11 Nov 23


Tipsters
Championship:
AB$: 950,000
Ranked:
#1254

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nỏ ảo 2-2 bỏThấy 2-2 mà bỏ chắc liệt vị Bác. 
    Like     
Tuấn Xeko
19-Nov 2023 Sunday 11:33 PM (17 days ago)            #52
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Avellio Over ht 3/4 big 
LoveBall, NguyenThu, Cerato_ĐN and 2 others  5 Likes  
 Like     
Sonak5011
19-Nov 2023 Sunday 11:43 PM (17 days ago)            #53
Master Member


Posts: 4462
Liked By: 1573
Joined: 04 Aug 18
Followers: 2
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thank bro   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 12:30 AM (17 days ago)            #54
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Benevento Over ft 33/4 big 
NguyenThu  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 1:10 AM (17 days ago)            #55
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Thuỵ Over ht 1 big 
mr_ball168, NguyenThu and sonicdibo  3 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 1:24 AM (17 days ago)            #56
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Thuỵ Over ht 1 big


11/2 big 
123456tu and NguyenThu  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 1:48 AM (17 days ago)            #57
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

11/2 big


Ko tham được trận này đợi ft vậy 
LoveBall and NguyenThu  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 2:16 AM (17 days ago)            #58
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Thuỵ Over ht 1 big


Over Sapa 00-82 big 
sonicdibo  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 2:30 AM (17 days ago)            #59
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Over Sapa 00-82 big


23/4 bigg 
NguyenThu  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 2:44 AM (17 days ago)            #60
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

23/4 bigg


Bán ghê thật lm con thuỵ này 
NguyenThu and sonicdibo  2 Likes  
 Like     
NguyenThu
20-Nov 2023 Monday 2:49 AM (17 days ago)            #61
Active Member


Posts: 116
Liked By: 50
Joined: 11 Nov 23


Tipsters
Championship:
AB$: 950,000
Ranked:
#1254

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Bán ghê thật lm con thuỵ nàythua thụy nặng quá :( 
    Like     
NguyenThu
20-Nov 2023 Monday 2:53 AM (17 days ago)            #62
Active Member


Posts: 116
Liked By: 50
Joined: 11 Nov 23


Tipsters
Championship:
AB$: 950,000
Ranked:
#1254

 
tìm con khác rung thôi Bro   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 2:55 AM (17 days ago)            #63
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by NguyenThu:

thua thụy nặng quá  
 


Uhm thuỵ vs nauy đã ghét vl r từ giải quốc gia đến tuyển hay bán mà ko ngờ nó bán đỉnh thật
Thôi ngủ bóng này đêm đánh chỉ có nộp lại 
NguyenThu  1 Likes  
 Like     
NguyenThu
20-Nov 2023 Monday 2:56 AM (17 days ago)            #64
Active Member


Posts: 116
Liked By: 50
Joined: 11 Nov 23


Tipsters
Championship:
AB$: 950,000
Ranked:
#1254

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Uhm thuỵ vs nauy đã ghét vl r từ giải quốc gia đến tuyển hay bán mà ko ngờ nó bán đỉnh thật
Thôi ngủ bóng này đêm đánh chỉ có nộp lại


okie bro 
G9

    Like     
NguyenThu
20-Nov 2023 Monday 3:00 AM (17 days ago)            #65
Active Member


Posts: 116
Liked By: 50
Joined: 11 Nov 23


Tipsters
Championship:
AB$: 950,000
Ranked:
#1254

 
bác e xin kèo ném acc để đi ngủ ạ   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 10:22 AM (16 days ago)            #66
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Mễ Over ft 4 về bờ   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 10:29 AM (16 days ago)            #67
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Mễ Over ft 4 về bờ


Over ft 5 lên núi 
Boy miền tây  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 10:32 AM (16 days ago)            #68
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Over ft 5 lên núi


Nghỉ   Like     
Boy miền tây
20-Nov 2023 Monday 10:32 AM (16 days ago)            #69
Active Member


Posts: 184
Liked By: 88
Joined: 24 Oct 23
Followers: 4


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Over ft 5 lên núi


Bú rồi   Like     
Cuongmun
20-Nov 2023 Monday 10:32 AM (16 days ago)            #70
Senior Member


Posts: 915
Liked By: 565
Joined: 14 Dec 20
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,036,562.50
Ranked:
#937

 
5.75 đc k tuấn?
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ANHVINH123-HAHUYGIAP
(Est. Dec 2023)

Hạng của đội: #20 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 5,010,000 Tổng số thành viên: 13
   Like     
vietsov
20-Nov 2023 Monday 10:33 AM (16 days ago)            #71
Master Member


Posts: 4264
Liked By: 3617
Joined: 22 Jun 15
Followers: 19
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Giờ mà rung 5.75 có khi toang   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 10:35 AM (16 days ago)            #72
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by vietsov:

Giờ mà rung 5.75 có khi toang


Uhm sợ thế bro à nên ăn được 4 hoà 5 nên nằm im đợi nổ thì ăn hết ko vẫn ăn cho cần   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 10:37 AM (16 days ago)            #73
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by vietsov:

Giờ mà rung 5.75 có khi toang


Vừa ns 4-2 luôn thôi nghỉ   Like     
Boy miền tây
20-Nov 2023 Monday 10:45 AM (16 days ago)            #74
Active Member


Posts: 184
Liked By: 88
Joined: 24 Oct 23
Followers: 4


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by vietsov:

Giờ mà rung 5.75 có khi toang


Bọn nó đang hưng phấn rung luôn sợ j   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 2:20 PM (16 days ago)            #75
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Ahbad Over ht 13/4 big 
V_Hoa@ and KangDae  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 4:41 PM (16 days ago)            #76
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Bra Over ht 3/4 big 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 4:48 PM (16 days ago)            #77
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Bra Over ht 3/4 big


13/4 big 
LoveBall and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 5:13 PM (16 days ago)            #78
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

13/4 big


Mấy con vẹo trẻ ranh này dụ ht r đợi ft vậy   Like     
Tiger763
20-Nov 2023 Monday 5:19 PM (16 days ago)            #79
Senior Member


Posts: 369
Liked By: 174
Joined: 14 Sep 16


Tipsters
Championship:
AB$: 690,000
Ranked:
#1885

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Mấy con vẹo trẻ ranh này dụ ht r đợi ft vậy


Rén bù giờ 5 phút không dám nhồi

 
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 67,696,250 Tổng số thành viên: 3705
   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 5:19 PM (16 days ago)            #80
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Mấy con vẹo trẻ ranh này dụ ht r đợi ft vậy


1-1 đúng dự đoán 
ronren, JIN6868, LoveBall and 1 others  4 Likes  
 Like     
V_Hoa@
20-Nov 2023 Monday 5:21 PM (16 days ago)            #81
Active Member


Posts: 206
Liked By: 115
Joined: 14 Aug 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Congrats.   Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 7:26 PM (16 days ago)            #82
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Croatia Over ft 3/4 big 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 7:30 PM (16 days ago)            #83
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Croatia Over ft 3/4 big


Thẻ đỏ xả lại under ko chơi thẻ 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 7:50 PM (16 days ago)            #84
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Yalta Over ft 13/4 big 
ThanhDangPhuc, ronren and V_Hoa@  3 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 8:12 PM (16 days ago)            #85
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Tbn Over ht 13/4 big 
Roninkeshin007, ThanhDangPhuc, NguyenThu and 4 others  7 Likes  
 Like     
ronren
20-Nov 2023 Monday 8:40 PM (16 days ago)            #86
Active Member


Posts: 114
Liked By: 35
Joined: 22 Jan 23


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Tbn Over ht 13/4 bigThank you pro❤️❤️
    Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 10:04 PM (16 days ago)            #87
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Bdn u21 Over ft 
Roninkeshin007, rungrinhlalenluon, ronren and 1 others  4 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
20-Nov 2023 Monday 10:18 PM (16 days ago)            #88
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Over ht 3/4 big 
Roninkeshin007, ThanhDangPhuc, ronren and 5 others  8 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
21-Nov 2023 Tuesday 1:17 AM (16 days ago)            #89
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Đức U20 Over ht 13/4 big 
Roninkeshin007, ThanhDangPhuc, LoveBall and 2 others  5 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
21-Nov 2023 Tuesday 11:07 AM (15 days ago)            #90
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
Panama Over ft 4 big 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
21-Nov 2023 Tuesday 11:14 AM (15 days ago)            #91
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Panama Over ft 4 big


Over ft 5 big 
V_Hoa@  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
21-Nov 2023 Tuesday 11:21 AM (15 days ago)            #92
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Over ft 5 big


5-3 Ft 
KangDae and V_Hoa@  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
21-Nov 2023 Tuesday 11:44 AM (15 days ago)            #93
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

5-3 Ft


Nổ ảo câm ngay   Like     
Cerato_ĐN
21-Nov 2023 Tuesday 11:51 AM (15 days ago)            #94
Master Member


Posts: 2911
Liked By: 4344
Joined: 27 Sep 21
Followers: 26


Tipsters
Championship:
AB$: 496,250
Ranked:
#2097

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Nổ ảo câm ngay


vậy mà câm
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
Tuấn Xeko
21-Nov 2023 Tuesday 11:53 AM (15 days ago)            #95
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Cerato_ĐN:

vậy mà câm


Uhm bro nổ ảo đã mùi r nên có dám rung đâu thôi ks lên muộn hơi ham hố ko bận là đập chết ht nó r   Like     
Cerato_ĐN
21-Nov 2023 Tuesday 11:59 AM (15 days ago)            #96
Master Member


Posts: 2911
Liked By: 4344
Joined: 27 Sep 21
Followers: 26


Tipsters
Championship:
AB$: 496,250
Ranked:
#2097

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Uhm bro nổ ảo đã mùi r nên có dám rung đâu thôi ks lên muộn hơi ham hố ko bận là đập chết ht nó r


sáng nay nó ko cho nổ khung giờ p75
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 76,887,812 Tổng số thành viên: 1426
   Like     
Tuấn Xeko
21-Nov 2023 Tuesday 1:16 PM (15 days ago)            #97
Gold Member


Posts: 61279
Liked By: 101365
Joined: 27 Dec 18
Followers: 109


Tipsters
Championship:
AB$: 883,750
Ranked:
#1470

 
quote originally posted by Cerato_ĐN:

sáng nay nó ko cho nổ khung giờ p75


Hẹn bro chiều triển u17 đang rất thuận u17 
ThanhDangPhuc  1 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng choén nàoChange Timezone:   
 
28. ?ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2023 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service