Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 256004 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng choén nào

   » CHAT Now! «  [ 368 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Cùng choén nào       - Views: 1606 Change Timezone:
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 2:49 PM (11 days ago)
nhtl1990, thualanghi, T2_CutY89 and 8 others  11 Likes  
              #1
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Zaglebie Sosnowiec Goal Ht 1/5 acc


_--------_

 
nhtl1990, thualanghi, T2_CutY89 and 8 others  11 Likes  
 Like     

Advertisement

Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 3:15 PM (11 days ago)            #2
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Sapa Over Ht Quatar


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 3:33 PM (11 days ago)            #3
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Sapa Over Ht Quatar
Over Ft 23/4


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 3:42 PM (11 days ago)            #4
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Over Ft 23/4
Lost h2 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 5:50 PM (11 days ago)            #5
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Dong Thap over Ht


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 6:11 PM (11 days ago)            #6
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Dong Thap over Ht
Lại ăn cắp vs mấy con chó này r


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 6:18 PM (11 days ago)            #7
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Than Quang Ninh over Ht x2 dm bọn chó 


_--------_

   Like     
Vankiemsau
30-Jun 2020 Tuesday 6:25 PM (11 days ago)            #8
Active Member


Posts: 268
Liked By: 108
Joined: 09 Aug 19


Tipsters
Championship:
AB$: 1,003,125
Ranked:
#1455

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Than Quang Ninh over Ht x2 dm bọn chó 
Cột dọc 2 lần.dm vai


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 6:43 PM (11 days ago)            #9
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Dmn thằng chó kia chưa j 1-1 vcl bọn chó dại vn


_--------_

 
mufc  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 6:54 PM (11 days ago)            #10
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Dong Thap over Ht
Over Ft 23/4 Big dm sợ nhất bịp nổ sớm ị nhưng đâm lao theo lao trận này


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
30-Jun 2020 Tuesday 7:04 PM (11 days ago)            #11
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Over Ft 23/4 Big dm sợ nhất bịp nổ sớm ị nhưng đâm lao theo lao trận này

_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 7:08 PM (11 days ago)            #12
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Over Ft 23/4 Big dm sợ nhất bịp nổ sớm ị nhưng đâm lao theo lao trận này
Lm bọn nó 


_--------_

 
lovabong  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 8:04 PM (11 days ago)            #13
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Song Lam Nghe An over Ft big


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 8:20 PM (11 days ago)            #14
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Song Lam Nghe An over Ft big
Over Ft 2 1/5 acc 13/4 1/5 acc dm bọn giải vn


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 8:30 PM (11 days ago)            #15
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Over Ft 2 1/5 acc 13/4 1/5 acc dm bọn giải vn
2-0 dmm


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 8:32 PM (11 days ago)            #16
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

2-0 dmm
3-0 dmm


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
lovabong
30-Jun 2020 Tuesday 8:33 PM (11 days ago)            #17
Veteran Member


Posts: 1731
Liked By: 436
Joined: 11 Sep 08


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

3-0 dmm
Xem trực tiếp hay quá a ơi


_--------_
"Patient- Positive-Smart"

 
Tuấn Xeko  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 9:20 PM (11 days ago)            #18
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Sai Gon FC over Ft 1/5 acc Hà nội chấp 3/4 1/5 acc 2-0 3-0 ft


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 9:26 PM (11 days ago)            #19
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Sai Gon FC over Ft 1/5 acc Hà nội chấp 3/4 1/5 acc 2-0 3-0 ft
Hà nội chấp 1/5 acc dm ị 0-1 là vl luô


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 9:36 PM (11 days ago)            #20
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Hà nội chấp 1/5 acc dm ị 0-1 là vl luô
Sợ thằng l hà nội trận này bán độ thì bno làm mớ luôn


_--------_

   Like     
akid196
30-Jun 2020 Tuesday 9:38 PM (11 days ago)            #21
Junior Member


Posts: 12
Liked By: 8
Joined: 26 Jan 20


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Sợ thằng l hà nội trận này bán độ thì bno làm mớ luôntrận này mà ị 0-1 là anh em ra đảo hết 
 

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 9:43 PM (11 days ago)            #22
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Dm bọn công an hà nội bán độ ita thôi dcmbm


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 9:48 PM (11 days ago)            #23
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Dm bọn công an hà nội bán độ ita thôi dcmbm
Bno bán r vl thua nặng


_--------_

 
thang_PS  1 Likes  
 Like     
thang_PS
30-Jun 2020 Tuesday 9:50 PM (11 days ago)            #24
Veteran Member


Posts: 1118
Liked By: 122
Joined: 03 Feb 08


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Bno bán r vl thua nặng


Trận này còn 1 bàn chém thôi Pro làm lót thêm cái tỷ số 0-2 nữa.


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 9:57 PM (11 days ago)            #25
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi thang_PS:

Trận này còn 1 bàn chém thôi Pro làm lót thêm cái tỷ số 0-2 nữa.
Ị 0-1 chắc toang cả lũ


_--------_

   Like     
TROMSG 30-Jun 2020 Tuesday 10:00 PM (11 days ago)            #26
Senior Member


Posts: 490
Liked By: 187
Joined: 06 Jul 18
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 2,333,125
Ranked:
#47

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Ị 0-1 chắc toang cả lũ
Mấy ccho Ha Noi bây h bán vl.Làm kinh tế thôi mấy con C.Đmn


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 60,906,562 Tổng số thành viên: 125
   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 10:06 PM (11 days ago)            #27
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TROMSG:

Mấy ccho Ha Noi bây h bán vl.Làm kinh tế thôi mấy con C.Đmn
Dmn biết nó hay bán độ mà nó nổ 0-1 ms nhồi dã man bọn chó công an hà nội mình ở hà nội mà ghét mấy con chó này vcl dmbn nhất lag con chó thành lương 


_--------_

 
TROMSG  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 10:08 PM (11 days ago)            #28
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Zaglebie Sosnowiec Goal Ht 1/5 acc
Over Ht show


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 10:11 PM (11 days ago)            #29
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Dmn biết nó hay bán độ mà nó nổ 0-1 ms nhồi dã man bọn chó công an hà nội mình ở hà nội mà ghét mấy con chó này vcl dmbn nhất lag con chó thành lương
Dmn trận này nghìn phần nghìn bọn chó công an hà nội bán độ dclbn mong ra đường ô tô đâm chết hết cmbno đi


_--------_

 
TROMSG  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 10:12 PM (11 days ago)            #30
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Over Ht show
May nhanh tay 0-1


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 10:46 PM (11 days ago)            #31
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Menemen Belediye Spor Over Ht 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 10:59 PM (11 days ago)            #32
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Menemen Belediye Spor Over Ht 
0-1


_--------_

   Like     
GOD FATHER
30-Jun 2020 Tuesday 11:03 PM (11 days ago)            #33
Senior Member


Posts: 414
Liked By: 137
Joined: 07 Mar 17
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hay a ơi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER CAT
(Est. May 2020)

Hạng của đội: #19 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 7,181,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:06 PM (11 days ago)            #34
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Krylya Sovetov Goal Ht lấy lại trận bán độ hà nội 1/3 acc


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:13 PM (11 days ago)            #35
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Krylya Sovetov Goal Ht lấy lại trận bán độ hà nội 1/3 acc
Tập hợp về bờ trận này nào


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:14 PM (11 days ago)            #36
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Krylya Sovetov Goal Ht lấy lại trận bán độ hà nội 1/3 acc
0-1


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:21 PM (11 days ago)            #37
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Zaglebie Sosnowiec Goal Ht 1/5 acc
Over Ft 13/4 có thể show


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:29 PM (11 days ago)            #38
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Over Ft 13/4 có thể show
1-1 đỡ đi


_--------_

 
JerryKid  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:44 PM (11 days ago)            #39
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lapa Over Ht từ 1 big 3/4 1/5 acc


_--------_

   Like     
JerryKid
30-Jun 2020 Tuesday 11:47 PM (11 days ago)            #40
Veteran Member


Posts: 1553
Liked By: 613
Joined: 05 Feb 18


Tipsters
Championship:
AB$: 910,625
Ranked:
#2037

 
nổ rồi bro ơi
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lapa Over Ht từ 1 big 3/4 1/5 acc
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:48 PM (11 days ago)            #41
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
13/4 big


_--------_

   Like     
JerryKid
30-Jun 2020 Tuesday 11:49 PM (11 days ago)            #42
Veteran Member


Posts: 1553
Liked By: 613
Joined: 05 Feb 18


Tipsters
Championship:
AB$: 910,625
Ranked:
#2037

 
nó ko cho chơi rồi
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
13/4 big
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:51 PM (11 days ago)            #43
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lapa Over Ht từ 1 big 3/4 1/5 acc
23/4 big


_--------_

 
JerryKid  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:54 PM (11 days ago)            #44
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

23/4 big
Dmn ko được chơi bnay biết à vcl bọn nó


_--------_

   Like     
JerryKid
30-Jun 2020 Tuesday 11:54 PM (11 days ago)            #45
Veteran Member


Posts: 1553
Liked By: 613
Joined: 05 Feb 18


Tipsters
Championship:
AB$: 910,625
Ranked:
#2037

 
@.@ nổ thế thua

Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

23/4 big
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
30-Jun 2020 Tuesday 11:58 PM (11 days ago)            #46
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Portimonense Goal Ht 1/5 acc


_--------_

 
iceteahn  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 12:10 AM (11 days ago)            #47
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Portimonense Goal Ht 1/5 acc
Herfolge Boldklub Koge Over Ht 1/5 acc


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 12:21 AM (11 days ago)            #48
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Portimonense Goal Ht 1/5 acc
0-1


_--------_

 
thualanghi and Vankiemsau  2 Likes  
 Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 12:33 AM (11 days ago)            #49
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

0-1
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
LyTâm
01-Jul 2020 Wednesday 12:36 AM (11 days ago)            #50
Active Member


Posts: 88
Liked By: 17
Joined: 29 May 20


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
DM nổ nốt luôn đi nào


_--------_

   Like     
wembly
01-Jul 2020 Wednesday 12:36 AM (11 days ago)            #51
*Diamond Member*

Bi-Centennial Member

AsianBookie Tipster


Posts: 285297
Liked By: 98312
Joined: 19 Nov 02
Followers: 155Tipsters
Championship:
AB$: -3,480,312.50
Ranked:
#4853

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Portimonense Goal Ht 1/5 acc
Chuc mung 


_--------_

Humility in victory, graciousness in defeat


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 60,906,562 Tổng số thành viên: 125
   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 12:48 AM (11 days ago)            #52
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trans Narva Goal Ht Big giait này chn bán h1 đánh vừa thôi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 1:07 AM (11 days ago)            #53
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
NK Lokomotiva Zagreb Goal Ht 1/3 acc


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 1:15 AM (11 days ago)            #54
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Trans Narva Goal Ht Big giait này chn bán h1 đánh vừa thôi
1-0 giait l này đéo dám nhồi toàn ra tài bố láo ăn cắp


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 1:30 AM (11 days ago)            #55
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
NK Lokomotiva Zagreb Goal Ht 1/3 acc
Nổ thôi đi hơi sâu r đấy dmm


_--------_

 
T2_CutY89  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 1:41 AM (11 days ago)            #56
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
NK Lokomotiva Zagreb Goal Ht 1/3 acc
1-0 dmm


_--------_

   Like     
Virgo10
01-Jul 2020 Wednesday 1:41 AM (11 days ago)            #57
Master Member


Posts: 3777
Liked By: 2016
Joined: 03 Nov 08Tipsters
Championship:
AB$: 1,353,125
Ranked:
#453

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nổ thôi đi hơi sâu r đấy dmm


longlegs

 


_--------_


Nothing is forever
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 82,175,000 Tổng số thành viên: 2202
   Like     
NPK
01-Jul 2020 Wednesday 1:42 AM (11 days ago)            #58
Bronze Member


Posts: 7649
Liked By: 2536
Joined: 20 Nov 15
Followers: 4


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nổ thôi đi hơi sâu r đấy dmmĐụuu maá nó hay ảo đụma
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
CHÉN CÙNG OWEN
(Est. Oct 2019)

Hạng của đội: #100 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 1,196,250 Tổng số thành viên: 27
 
Tuấn Xeko  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 1:47 AM (11 days ago)            #59
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lazio Over Ht 13/4 1/5 acc


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 1:51 AM (11 days ago)            #60
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lazio Over Ht 13/4 1/5 acc
Căng đét nhé nổ p5 phải đến 98% goal nữa h1 có thể show


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 1:53 AM (11 days ago)            #61
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Căng đét nhé nổ p5 phải đến 98% goal nữa h1 có thể show
minh vo nhip dau 1 chai roi 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
 
Tuấn Xeko  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:01 AM (11 days ago)            #62
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lazio Over Ht 13/4 1/5 acc
Nổ thôi nhồi hơi sâu r đấy đừng như thằng l inter vừa r dmm


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:06 AM (11 days ago)            #63
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nổ thôi nhồi hơi sâu r đấy đừng như thằng l inter vừa r dmm
Hỏng r inter tập 2 r


_--------_

   Like     
TấtTay88
01-Jul 2020 Wednesday 2:07 AM (11 days ago)            #64
Senior Member


Posts: 503
Liked By: 145
Joined: 18 Sep 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Hỏng r inter tập 2 r
Uoi mình vừa nhồi bro nói run qá


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 81,848,437 Tổng số thành viên: 3391
   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:12 AM (11 days ago)            #65
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TấtTay88:

Uoi mình vừa nhồi bro nói run qá
Xà cọc là báo ị r dmn cay thật


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:18 AM (11 days ago)            #66
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1-1 cái l j thế


_--------_

 
JerryKid and thualanghi  2 Likes  
 Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 2:18 AM (11 days ago)            #67
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1-1 cái l j thế
ao?


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:19 AM (11 days ago)            #68
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi thualanghi:

ao?
Chán vl đi như inter hôm r thua 0-1 sớm ik nguyên h1 ita giờ nên bỏ ht đéo chơi nổi bọn mafia này ht


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
JerryKid
01-Jul 2020 Wednesday 2:21 AM (11 days ago)            #69
Veteran Member


Posts: 1553
Liked By: 613
Joined: 05 Feb 18


Tipsters
Championship:
AB$: 910,625
Ranked:
#2037

 
việt vị
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1-1 cái l j thế
 


_--------_

   Like     
fatcat
01-Jul 2020 Wednesday 2:22 AM (11 days ago)            #70
Bronze Member


Posts: 7830
Liked By: 13225
Joined: 05 May 19
Followers: 160Tipsters
Championship:
AB$: 951,562.50
Ranked:
#1822

 
Nghe a quất lụt cán tại 1.75/1.5 Brentford


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER CAT
(Est. May 2020)

Hạng của đội: #19 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 7,181,562 Tổng số thành viên: 15
   Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 2:23 AM (11 days ago)            #71
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Chán vl đi như inter hôm r thua 0-1 sớm ik nguyên h1 ita giờ nên bỏ ht đéo chơi nổi bọn mafia này ht
vo vong thoi chac di ngu cho lanh ... chuc o lai may man ... 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:27 AM (11 days ago)            #72
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi fatcat:
Nghe a quất lụt cán tại 1.75/1.5 Brentford
Nổ mẹ luôn r a ơi vãi thật e chưa đánh j theo a trận đó được


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:27 AM (11 days ago)            #73
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Viborg Over Ft 43/4 Big


_--------_

   Like     
fatcat
01-Jul 2020 Wednesday 2:32 AM (11 days ago)            #74
Bronze Member


Posts: 7830
Liked By: 13225
Joined: 05 May 19
Followers: 160Tipsters
Championship:
AB$: 951,562.50
Ranked:
#1822

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nổ mẹ luôn r a ơi vãi thật e chưa đánh j theo a trận đó được


Lát canh bem Over 2.75 Fulham nhé.a off đây

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
SUPER CAT
(Est. May 2020)

Hạng của đội: #19 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 7,181,562 Tổng số thành viên: 15
 
thualanghi and Tuấn Xeko  2 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:35 AM (11 days ago)            #75
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi fatcat:
Lát canh bem Over 2.75 Fulham nhé.a off đây
Ok a ơi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 2:55 AM (11 days ago)            #76
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Lazio Over Ht 13/4 1/5 acc
Over Ft show 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:04 AM (11 days ago)            #77
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Over Ft show
Đã đi hết thua ngủ đéo gỡ nổ thì chết vs bm dmm


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:06 AM (11 days ago)            #78
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Đã đi hết thua ngủ đéo gỡ nổ thì chết vs bm dmm
1-2 chết cmm đi dmm cái


_--------_

   Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 3:06 AM (11 days ago)            #79
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

1-2 chết cmm đi dmm cái
dung chui ban cai nua nha 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
jack Tran
01-Jul 2020 Wednesday 3:08 AM (11 days ago)            #80
Senior Member


Posts: 376
Liked By: 254
Joined: 03 Apr 20
Followers: 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Đã đi hết thua ngủ đéo gỡ nổ thì chết vs bm dmm
không cho ngủ hĩ


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:08 AM (11 days ago)            #81
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi thualanghi:

dung chui ban cai nua nha
Chửi chết mẹ nó đi bro i như inter là đứng hình 1-2 đừng nhồi rung nhé


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 3:13 AM (11 days ago)            #82
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Chửi chết mẹ nó đi bro i như inter là đứng hình 1-2 đừng nhồi rung nhé
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 3:14 AM (11 days ago)            #83
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi fatcat:
Lát canh bem Over 2.75 Fulham nhé.a off đây

_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:28 AM (11 days ago)            #84
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Manchester United Over Ht 


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:33 AM (11 days ago)            #85
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Over Ft Bdn 13/4 show


_--------_

   Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 3:33 AM (11 days ago)            #86
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Manchester United Over Ht 

_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:34 AM (11 days ago)            #87
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
0-1 ngon nhỉ


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:35 AM (11 days ago)            #88
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Over Ft Bdn 13/4 show
1-1 luôn dmn biết bm show à mà nổ nhanh thế vl thật


_--------_

   Like     
thualanghi
01-Jul 2020 Wednesday 3:36 AM (11 days ago)            #89
Silver Member


Posts: 15509
Liked By: 7635
Joined: 30 Jan 16
Followers: 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

1-1 luôn dmn biết bm show à mà nổ nhanh thế vl thật
lai ao?


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #218 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 304,375 Tổng số thành viên: 43
   Like     
lamlailao
01-Jul 2020 Wednesday 3:36 AM (11 days ago)            #90
Active Member


Posts: 142
Liked By: 105
Joined: 26 Jun 20
Followers: 1


Tipsters
Championship:
AB$: 751,875
Ranked:
#2792

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Manchester United Over Ht goal
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:37 AM (11 days ago)            #91
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi thualanghi:

lai ao?
Ảo ảo thôi tí đánh big thôi vẫn tin goal nhưng ảo gê răng lắm


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:48 AM (11 days ago)            #92
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Ảo ảo thôi tí đánh big thôi vẫn tin goal nhưng ảo gê răng lắm
Ai chưa vào thì bỏ đi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 3:55 AM (11 days ago)            #93
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lausanne Sports Over Ft 3/4 1/3 acc


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 4:00 AM (11 days ago)            #94
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Over Ft Bdn 13/4 show
2-0 mẹ ko dám nhồi


_--------_

   Like     
kelvin1268
01-Jul 2020 Wednesday 4:02 AM (11 days ago)            #95
Senior Member


Posts: 553
Liked By: 153
Joined: 26 Nov 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

2-0 mẹ ko dám nhồi
minh show lun do bro kakaka , ma dang an nua tien


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 4:04 AM (11 days ago)            #96
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi kelvin1268:

minh show lun do bro kakaka , ma dang an nua tien
Ko bị ảo thì ko bh rén tay trận này cay thật


_--------_

 
kelvin1268  1 Likes  
 Like     
kelvin1268
01-Jul 2020 Wednesday 4:07 AM (11 days ago)            #97
Senior Member


Posts: 553
Liked By: 153
Joined: 26 Nov 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Ko bị ảo thì ko bh rén tay trận này cay thật
ao xong lai dinh kotex chân thoát mồ hôi lun kakaka


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 4:17 AM (11 days ago)            #98
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Luton Town Over Ft 23/4 show


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 4:36 AM (11 days ago)            #99
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Luton Town Over Ft 23/4 show
Toang


_--------_

   Like     
kelvin1268
01-Jul 2020 Wednesday 4:44 AM (11 days ago)            #100
Senior Member


Posts: 553
Liked By: 153
Joined: 26 Nov 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
khuya r con bi con di cái an cap nua


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko
01-Jul 2020 Wednesday 4:44 AM (11 days ago)            #101
Silver Member


Posts: 19182
Liked By: 18919
Joined: 27 Dec 18
Followers: 47


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Sporting Braga Over Ht tất cả những j đang có thua trận anh nặng quá lủng ra nhiều vl trận đó đêm từ được lại thua nản


_--------_

   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng choén nào
Thread is Locked

This Discussion has been locked.
Share this topic on:Change Timezone:   
 
149.5 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2020 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

3.85.214.125