SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 248187 and growing!


AsianBookie Việt Nam 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam > THU 5 MAY MAN

   » CHAT Now! « [ 111 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: THU 5 MAY MAN       - Views: 1343 Change Timezone:
saigon2468
08-Nov 2018 Thursday @ 6:11 PM (6 days ago)               #1
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
good luck anh em co nghe ngang like ung ho nhe


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
   saigon2468
08-Nov 2018 Thursday @ 11:04 PM (5 days ago)            #2
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER 2.3/4 FT
0-1

2H 3'

FC Goa

Delhi Dynamos FC

Hòa

0.5-1

0.88

0.96

2.5-3

0.84

u

0.98

3.10

2.21

2.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

0.66

-0.82

3.0

-0.88

u

0.70

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
thualanghi
08-Nov 2018 Thursday @ 11:08 PM (5 days ago)            #3
Bronze Member


Posts: 8006
Liked By: 3603
Joined: 30 Jan 16
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER 2.3/4 FT
0-1

2H 3'

FC Goa

Delhi Dynamos FC

Hòa

0.5-1

0.88

0.96

2.5-3

0.84

u

0.98

3.10

2.21

2.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

0.66

-0.82

3.0

-0.88

u

0.70

 

 

 


Good luck em ... 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #39 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,101,562 Tổng số thành viên: 38
  Like     
saigon2468
08-Nov 2018 Thursday @ 11:11 PM (5 days ago)            #4
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi thualanghi:Good luck em ...


THANK ANH

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
Black_Devil
08-Nov 2018 Thursday @ 11:14 PM (5 days ago)            #5
Veteran Member


Posts: 1077
Liked By: 353
Joined: 22 May 12
Followers: 6


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 1,002,812.50
Ranked:
#1473

 
1-1 Dzồi ... Win chắc Dzồi


_--------_
***********************************************************************
BOI ĐỨC, LÃNH CỦ, KANU, CỌP, CUBINSG => MỖI MÃ 25$
NHIẾP PHONG, NAMZUMÍC, HẢI PHÒNG => MỖI MÃ 10$


POP hoàn 15% tiền cược thua trong tháng

  Like     
saigon2468
08-Nov 2018 Thursday @ 11:15 PM (5 days ago)            #6
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Black_Devil:
1-1 Dzồi ... Win chắc Dzồi


BINH TINH DI BAN

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
08-Nov 2018 Thursday @ 11:21 PM (5 days ago)            #7
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER 1.3/4 FT
1-0

2H 18'

Shabab Al Ordon (JOR)

Al Baqaa (JOR)

Hòa

0

0.74

-0.90

1.5-2

0.90

u

0.92

1.26

15.00

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-0.5

-0.68

0.52

1.5

0.56

u

-0.74

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
08-Nov 2018 Thursday @ 11:26 PM (5 days ago)            #8
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
AWAY +1/4 FT
0-0

2H 5'

Al Tadamon

Al Jahra (KUW)

Hòa

0-0.5

0.94

0.94

1.5

-1.00

u

0.86

2.15

4.00

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.49

-0.61

1-1.5

0.68

u

-0.82

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
08-Nov 2018 Thursday @ 11:39 PM (5 days ago)            #9
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER 2.3/4 FT
0-1

2H 3'

FC Goa

Delhi Dynamos FC

Hòa

0.5-1

0.88

0.96

2.5-3

0.84

u

0.98

3.10

2.21

2.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

0.66

-0.82

3.0

-0.88

u

0.70

 

 

 


2-2 LUM

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 12:03 AM (5 days ago)            #10
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER 2.3/4 FT
0-1

2H 2'

Germany U17

Czech Republic U17

Hòa

1.0

-0.97

0.81

2.5-3

0.85

u

0.97

2.73

2.46

2.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5-1

0.69

-0.85

3.0

-0.91

u

0.73

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 12:08 AM (5 days ago)            #11
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
AWAY +1/2
0-0

1H 18'

Fenerbahce

RSC Anderlecht

Hòa

0.5

-0.91

0.83

2-2.5

-0.94

u

0.84

2.09

3.65

3.05

0

0.64

-0.74

0.5

0.80

u

-0.90

3.20

4.60

1.75

 

 

0-0.5

0.81

-0.89

2.0

0.70

u

-0.80

 

 

 

0-0.5

-0.64

0.54

0.5-1

-0.84

u

0.74

 

 

 

 

 

0.5-1

-0.67

0.59

2.5

-0.75

u

0.65

 

 

 

 

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 12:09 AM (5 days ago)            #12
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 

OVER FT
0-0

2H 19'

Al Faisaly (KSA)

Al Shabab (KSA)

Hòa

0

0.79

-0.91

0.5-1

0.98

u

0.88

3.15

3.75

1.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-0.5

-0.64

0.52

0.5

0.66

u

-0.80

 

 

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 12:16 AM (5 days ago)            #13
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
AWAY +1/4 FT
0-0

2H 5'

Al Tadamon

Al Jahra (KUW)

Hòa

0-0.5

0.94

0.94

1.5

-1.00

u

0.86

2.15

4.00

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.49

-0.61

1-1.5

0.68

u

-0.82

 

 

 


0-0 LUM

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 12:18 AM (5 days ago)            #14
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi GIAKHANGPRO:
OK GL


THANK GL TO YOU

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
kiếmgao
09-Nov 2018 Friday @ 12:40 AM (5 days ago)            #15
Active Member


Posts: 284
Liked By: 66
Joined: 26 Jul 18


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 846,562.50
Ranked:
#2303

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER FT
0-0

2H 19'

Al Faisaly (KSA)

Al Shabab (KSA)

Hòa

0

0.79

-0.91

0.5-1

0.98

u

0.88

3.15

3.75

1.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-0.5

-0.64

0.52

0.5

0.66

u

-0.80

 

 

 

 

 


một em , lên đường , theo hai mã chêt cả hai , dcm 

 


_--------_

  Like     
kiếmgao
09-Nov 2018 Friday @ 12:41 AM (5 days ago)            #16
Active Member


Posts: 284
Liked By: 66
Joined: 26 Jul 18


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 846,562.50
Ranked:
#2303

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER 2.3/4 FT
0-1

2H 2'

Germany U17

Czech Republic U17

Hòa

1.0

-0.97

0.81

2.5-3

0.85

u

0.97

2.73

2.46

2.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5-1

0.69

-0.85

3.0

-0.91

u

0.73

 

 

 


em này trên đường chết nữa 

 


_--------_

  Like     
Nathan_
09-Nov 2018 Friday @ 12:43 AM (5 days ago)            #17
Senior Member


Posts: 910
Liked By: 354
Joined: 23 Aug 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi kiếmgao:
em này trên đường chết nữa Xin lỗi bạn. Banh bóng chưa hết giờ mà, nch nghe thúi quá


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
The Bookies Killer
(Est. Aug 2018)

Hạng của đội: #24 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 6,338,750 Tổng số thành viên: 13
  Like     
kiếmgao
09-Nov 2018 Friday @ 12:44 AM (5 days ago)            #18
Active Member


Posts: 284
Liked By: 66
Joined: 26 Jul 18


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 846,562.50
Ranked:
#2303

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Nathan_:
Xin lỗi bạn. Banh bóng chưa hết giờ mà, nch nghe thúi quá
ai biểu mày hửi chi rồi kêu thúi 


_--------_

  Like     
Wolf1304
09-Nov 2018 Friday @ 12:49 AM (5 days ago)            #19
Active Member


Posts: 229
Liked By: 73
Joined: 13 Sep 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
DCM M,Thớt POST kèo lên.Mày ngu theo,ăn mày cười.Chết mày vào văng bậy.M ăn gfi mà ngu thế Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi kiếmgao:
một em , lên đường , theo hai mã chêt cả hai , dcm 
 


_--------_

  Like     
kiếmgao
09-Nov 2018 Friday @ 12:50 AM (5 days ago)            #20
Active Member


Posts: 284
Liked By: 66
Joined: 26 Jul 18


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 846,562.50
Ranked:
#2303

 
thêm một thằng bu vô hửi cức


_--------_

  Like     
Nathan_
09-Nov 2018 Friday @ 12:58 AM (5 days ago)            #21
Senior Member


Posts: 910
Liked By: 354
Joined: 23 Aug 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 

Loại ng này bro ko phải đôi co vs nó làm gì. Phí lời
 mình ko hơn thua vs loại này.


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
The Bookies Killer
(Est. Aug 2018)

Hạng của đội: #24 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 6,338,750 Tổng số thành viên: 13
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 1:02 AM (5 days ago)            #22
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Nathan_:
Loại ng này bro ko phải đôi co vs nó làm gì. Phí lời
 mình ko hơn thua vs loại này.


bo di thang thua la chuyen thuong. tap trung chich chi cái di ne

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 1:11 AM (5 days ago)            #23
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER FT
1-1

2H 20'

FC Astana

FK Jablonec

Hòa

0-0.5

-0.85

0.77

2.5

0.79

u

-0.89

2.92

5.30

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.45

-0.53

2.5-3

-0.85

u

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

-0.52

0.44

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
kiếmgao
09-Nov 2018 Friday @ 1:33 AM (5 days ago)            #24
Active Member


Posts: 284
Liked By: 66
Joined: 26 Jul 18


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 846,562.50
Ranked:
#2303

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER FT
1-1

2H 20'

FC Astana

FK Jablonec

Hòa

0-0.5

-0.85

0.77

2.5

0.79

u

-0.89

2.92

5.30

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.45

-0.53

2.5-3

-0.85

u

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

-0.52

0.44

 

 
rung em này thì em kia nổ àm ầm heeee này thì rung


_--------_

  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 1:34 AM (5 days ago)            #25
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER FT
1-1

2H 20'

FC Astana

FK Jablonec

Hòa

0-0.5

-0.85

0.77

2.5

0.79

u

-0.89

2.92

5.30

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.45

-0.53

2.5-3

-0.85

u

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

-0.52

0.44

 

 


LUM

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
Nathan_
09-Nov 2018 Friday @ 1:39 AM (5 days ago)            #26
Senior Member


Posts: 910
Liked By: 354
Joined: 23 Aug 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
LUMThanks and cỏngatt

 Nổ trễ mà nhồi đc cả 0.5 HK ăn nhiều. Phê 😋
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
The Bookies Killer
(Est. Aug 2018)

Hạng của đội: #24 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 6,338,750 Tổng số thành viên: 13
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 1:53 AM (5 days ago)            #27
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER FT
0-1

2H 30'

Qatar SC

Al Gharrafa

Hòa

0.66

0-0.5

-0.78

1.5-2

0.84

u

-0.98

23.00

1.18

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-0.71

0.59

1.5

0.66

u

-0.80

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 2:01 AM (5 days ago)            #28
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER FT
0-1

2H 30'

Qatar SC

Al Gharrafa

Hòa

0.66

0-0.5

-0.78

1.5-2

0.84

u

-0.98

23.00

1.18

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-0.71

0.59

1.5

0.66

u

-0.80

 

 

 


0-2 LUM

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 2:02 AM (5 days ago)            #29
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER FT 
0-3

2H 21'

Al Naser (KUW)

Kazma

0

0.75

-0.87

3.5-4

0.79

u

-0.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-0.5

-0.75

0.63

4.0

-0.77

u

0.63

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 2:03 AM (5 days ago)            #30
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER FT
0-0

2H 3'

Lillestrom U19

1

Rosenborg U19

Hòa

-0.93

1.5

0.77

2.0

0.98

u

0.84

30.00

1.15

4.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.79

1-1.5

0.63

1.5-2

0.69

u

-0.87

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 2:12 AM (5 days ago)            #31
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER FT 
0-3

2H 21'

Al Naser (KUW)

Kazma

0

0.75

-0.87

3.5-4

0.79

u

-0.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-0.5

-0.75

0.63

4.0

-0.77

u

0.63

 

 

 


LUM 1-3

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
Nathan_
09-Nov 2018 Friday @ 2:14 AM (5 days ago)            #32
Senior Member


Posts: 910
Liked By: 354
Joined: 23 Aug 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER FT
0-0

2H 3'

Lillestrom U19

1

Rosenborg U19

Hòa

-0.93

1.5

0.77

2.0

0.98

u

0.84

30.00

1.15

4.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.79

1-1.5

0.63

1.5-2

0.69

u

-0.87

 

 

 


Lụm luôn. Thanks bro 2 mã 😋

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
The Bookies Killer
(Est. Aug 2018)

Hạng của đội: #24 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 6,338,750 Tổng số thành viên: 13
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 2:30 AM (5 days ago)            #33
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER FT
1-0

2H 26'

Misr Lel Makasa (N)

Al Ittihad Alexandria

Hòa

0

0.72

-0.84

1.5

0.92

u

0.94

1.21

25.00

4.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-0.5

-0.61

0.49

1.5-2

-0.75

u

0.61

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 2:56 AM (5 days ago)            #34
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER
0-1

2H 1'

Apollon Limassol (N)

Eintracht Frankfurt

Hòa

0.86

0.5-1

-0.94

2.5-3

0.97

u

0.93

15.00

1.15

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.85

0.5

0.77

2.5

0.75

u

-0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.57

1.0

-0.65

3.0

-0.68

u

0.58

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 3:04 AM (5 days ago)            #35
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER
3-1

2H 31'

Maccabi Holon FC (W)

Bnot Netanya (W)

0-0.5

0.92

0.92

4.5-5

0.90

u

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

-0.72

0.56

4.5

0.66

u

-0.84

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 3:08 AM (5 days ago)            #36
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER
0-1

2H 1'

Apollon Limassol (N)

Eintracht Frankfurt

Hòa

0.86

0.5-1

-0.94

2.5-3

0.97

u

0.93

15.00

1.15

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.85

0.5

0.77

2.5

0.75

u

-0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.57

1.0

-0.65

3.0

-0.68

u

0.58

 

 

 


0-3

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 3:09 AM (5 days ago)            #37
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
OVER
3-1

2H 31'

Maccabi Holon FC (W)

Bnot Netanya (W)

0-0.5

0.92

0.92

4.5-5

0.90

u

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

-0.72

0.56

4.5

0.66

u

-0.84

 

 

 


4-1

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 3:27 AM (5 days ago)            #38
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
OVER
0-1

2H 32'

BATE Borisov

Chelsea

Hòa

1.00

0-0.5

0.92

1.5

0.93

u

0.97

85.00

1.04

9.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-0.28

0.20

1.5-2

-0.69

u

0.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 3:56 AM (5 days ago)            #39
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Rosenborg  OVER 2.3/4 FTF

 

NK Dinamo Zagreb OVER2.3/4 FT

AC MILAN +1/2 FT
 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 7:21 AM (5 days ago)            #40
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
Rosenborg  OVER 2.3/4 FTF

 

NK Dinamo Zagreb OVER2.3/4 FT

AC MILAN +1/2 FT
 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
Mcwan
09-Nov 2018 Friday @ 7:56 AM (5 days ago)            #41
Senior Member


Posts: 771
Liked By: 532
Joined: 19 Jan 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hi bro,

Congrats 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
harewlood34
09-Nov 2018 Friday @ 8:02 AM (5 days ago)            #42
*Gold Member*

Tri-Centennial Member


Posts: 382730
Liked By: 116525
Joined: 25 Sep 05
Followers: 48Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Congratulations


_--------_

  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 11:28 AM (5 days ago)            #43
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Mcwan:
Hi bro,

Congrats


thank

 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 1:32 PM (5 days ago)            #44
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
potrtland over 2.1/2 ft


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
saigon2468
09-Nov 2018 Friday @ 2:11 PM (5 days ago)            #45
Master Member


Posts: 4965
Liked By: 3528
Joined: 26 Apr 16
Followers: 58


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi saigon2468:
potrtland over 2.1/2 ft
 


_--------_
ANH EM CO GHE THAM XIN LIKE DE UNG HO NHE, THANK YOU
BINH TINH TU TIN
CHIEN THANG 1 VAN QUAN K BANG TU THANG LONG MINH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 77,792,812 Tổng số thành viên: 2933
  Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam > THU 5 MAY MAN

Share this topic on:Change Timezone:   
 
86.5 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2018 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

54.167.18.170