Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.com | asianbookie.us | asianbookie.net | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET
bet365
bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 237501 and growing!


In-Running / Parlay Forum 
 Main Menu > In-Running / Parlay Forum > ΑΡΑΧΟΣ

   » CHAT Now! « [ 110 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Discussion Topic: ΑΡΑΧΟΣ       - Views: 1737 Change Timezone:
BATALAKOS 21-Sep 2017 Thursday @ 10:11 PM (28 days ago)               #1
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
NOR U19 17:30 Mjondalen U19 - Molde U19 ΟV 075/1/125 FH


_--------_

   BATALAKOS 21-Sep 2017 Thursday @ 11:13 PM (28 days ago)            #2
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

NOR U19 17:30 Mjondalen U19 - Molde U19 ΟV 075/1/125 FH
NOR U19 17:30 42 Mjondalen U19 1 - 0 Molde U19


_--------_

  Like     
BATALAKOS 21-Sep 2017 Thursday @ 11:19 PM (28 days ago)            #3
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
FIN D3 AA 18:30 PEPO Lappeenranta - MP MIKELI OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 21-Sep 2017 Thursday @ 11:37 PM (28 days ago)            #4
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D3 AA 18:30 PEPO Lappeenranta - MP MIKELI OV 075/1/125 FH

FIN D3 AA 18:30 3 PEPO Lappeenranta 0 - 1 MP MIKELI


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 12:24 AM (28 days ago)            #5
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
UAE LP19:30 Al-Wasl-Emirates Club OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 12:32 AM (28 days ago)            #6
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D3 AA 18:30 PEPO Lappeenranta - MP MIKELI OV 075/1/125 FH
FIN D3 AA18:3046 PEPO Lappeenranta2 - 1MP MIKELI


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 12:46 AM (28 days ago)            #7
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

UAE LP19:30 Al-Wasl-Emirates Club OV 075/1/125 FH

UAE LP 19:30 11 Al-Wasl 0 - 1 Emirates Club


_--------_

  Like     
hmqs 22-Sep 2017 Friday @ 12:49 AM (28 days ago)            #8
Gold Member


Posts: 6466
Liked By: 5341
Joined: 26 Jul 08
Followers: 39
 


Tipsters
Championship:
AB$: 1,522,500
Ranked:
#79

 
quote originally posted by BATALAKOS:

UAE LP 19:30 11 Al-Wasl 0 - 1 Emirates Club
full


_--------_
Đôi khi cuộc đời sẽ giáng một viên gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin. Tôi hiểu thứ duy nhất khiến tôi vững vàng chính là niềm đam mê. Bạn phải tìm ra bạn yêu cái gì. Nó đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và cách duy nhất có công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu chưa nhận ra, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Như mọi mối quan hệ trong cuộc đời, nó sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn qua từng năm.


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Team Ranked: #1 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 69,334,687 Total Members: 1551
  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 12:51 AM (28 days ago)            #9
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

UAE LP19:30 Al-Wasl-Emirates Club OV 075/1/125 FH

UAE LP 19:30 15 Al-Wasl 1 - 1 Emirates Club


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:02 AM (28 days ago)            #10
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
DEN WD1 20:00 1 VSK Aarhus(w) 0 - 0 Odense BK (w) OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:02 AM (28 days ago)            #11
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
QAT D1 20:00 1 Al-Garrafa 0 - 0 Umm Salal OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:03 AM (28 days ago)            #12
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
NORC 20:00 1 Molde 0 - 0 Lillestrom OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:11 AM (28 days ago)            #13
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
RUS Cup 20:00 8 Dinamo St Petersburg(N) 0 - 0 Zenit St. Petersburg OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:39 AM (28 days ago)            #14
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

DEN WD1 20:00 1 VSK Aarhus(w) 0 - 0 Odense BK (w) OV 075/1/125 FH

DEN WD1 20:00 34 VSK Aarhus(w) 1 - 0 Odense BK (w)


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:39 AM (28 days ago)            #15
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

RUS Cup 20:00 8 Dinamo St Petersburg(N) 0 - 0 Zenit St. Petersburg OV 075/1 FH

RUS Cup 20:00 35 Dinamo St Petersburg(N) 1 - 0 Zenit St. Petersburg


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:41 AM (28 days ago)            #16
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

DEN WD1 20:00 1 VSK Aarhus(w) 0 - 0 Odense BK (w) OV 075/1/125 FH

DEN WD1 20:00 36 VSK Aarhus(w) 2 - 0 Odense BK (w)


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 1:43 AM (28 days ago)            #17
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
SUI D1 21:00 Schaffhausen - Winterthur OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:12 AM (28 days ago)            #18
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
NORC 20:00 52 Molde 0 - 0 Lillestrom

QAT D1 20:00 50 Al-Garrafa 0 - 0 Umm Salal


OV 075/1/125 FT


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:27 AM (28 days ago)            #19
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

SUI D1 21:00 Schaffhausen - Winterthur OV 075/1/125 FH
PENALTY AUT


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:28 AM (28 days ago)            #20
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

SUI D1 21:00 Schaffhausen - Winterthur OV 075/1/125 FH
PENALTY ΟUT


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:29 AM (28 days ago)            #21
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
NOR U19 21:15 8 Oppsal U19 0 - 0 Lyn Fotball U19 OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:32 AM (28 days ago)            #22
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

NORC 20:00 52 Molde 0 - 0 Lillestrom
QAT D1 20:00 50 Al-Garrafa 0 - 0 Umm Salal
OV 075/1/125 FT

NORC 20:00 73 Molde 0 - 1 Lillestrom


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:35 AM (28 days ago)            #23
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
DAN Cup 21:30 1 Fredericia 0 - 0 Aarhus AGF OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:46 AM (28 days ago)            #24
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

NORC 20:00 52 Molde 0 - 0 Lillestrom
QAT D1 20:00 50 Al-Garrafa 0 - 0 Umm Salal
OV 075/1/125 FT

NORC 20:00 87 Molde 1 - 2 Lillestrom


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:52 AM (28 days ago)            #25
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
NOR U19 22:00 Strindheim TF U19-Gimse U19 OV 075/1/125/15/2 FH OV 25/3/35/4 FT


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 2:53 AM (28 days ago)            #26
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

NOR U19 22:00 Strindheim TF U19-Gimse U19 OV 075/1/125/15/2 FH OV 25/3/35/4 FT

ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


_--------_

  Like     
payayy 22-Sep 2017 Friday @ 2:58 AM (28 days ago)            #27
Senior Member


Posts: 828
Liked By: 247
Joined: 13 Jul 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
lol bro
it opens at 2FH and 5FT 🤔
good luck anyway

This message was edited by payayy on 22-Sep-2017 @ 2:58 AM


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Team Ranked: #2 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 67,179,375 Total Members: 1936
  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 3:40 AM (28 days ago)            #28
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
NOR U19 22:00 Strindheim TF U19-Gimse U19 OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 3:55 AM (28 days ago)            #29
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
SPA D1 23:00 Levante Lineup Real Sociedad
Real Sociedad LEVEL FT


_--------_

  Like     
vxperbxmb 22-Sep 2017 Friday @ 3:58 AM (28 days ago)            #30
Active Member


Posts: 47
Liked By: 13
Joined: 18 Aug 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by BATALAKOS:
SPA D1 23:00 Levante Lineup Real Sociedad
Real Sociedad LEVEL FT
ft draw? 😅


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 3:31 PM (28 days ago)            #31
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
IDN ISL 11:00 Persela Lamongan - PS TNI OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
Felix miyaki 22-Sep 2017 Friday @ 4:44 PM (28 days ago)            #32
Junior Member


Posts: 18
Liked By: 12
Joined: 08 Mar 06


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thanks bro!


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Team Ranked: #2 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 67,179,375 Total Members: 1936
  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 4:55 PM (28 days ago)            #33
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

IDN ISL 11:00 Persela Lamongan - PS TNI OV 075/1 FH


IDN ISL 11:00 HT Persela Lamongan 1 - 0 PS TNI


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 4:56 PM (28 days ago)            #34
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
RUS YthC 12:00 Spartak Moscow Youth - FK Anzhi Youth OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 5:52 PM (28 days ago)            #35
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
VIE D1 13:00 Quang Nam - XM Hai Phong FC OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 7:45 PM (27 days ago)            #36
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
CHA CSL 14:35 6 Beijing Guoan 0 - 0 Shanghai East Asia FC OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 7:46 PM (27 days ago)            #37
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
Turk U21 SL 15:00 Trabzonspor U21 - Alanyaspor U21 OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 8:08 PM (27 days ago)            #38
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

CHA CSL 14:35 6 Beijing Guoan 0 - 0 Shanghai East Asia FC OV 075/1 FH
CHA CSL 14:35 29 Beijing Guoan 0 - 1 Shanghai East Asia FC


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 8:37 PM (27 days ago)            #39
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
VIE D1 14:00 78 Than Quang Ninh 0 - 0 SHB Da Nang OV 05/075 FT


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 8:54 PM (27 days ago)            #40
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
UAE C 16:25 Al Oruba (UAE) - Ahli Al-Fujirah OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 8:55 PM (27 days ago)            #41
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
UAE LP 16:25 Dabba Al-Fujairah - Al-Jazira(UAE) OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 8:57 PM (27 days ago)            #42
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
CZE CFLM 16:30 SK Prostejov - Valasske Mezirici OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:00 PM (27 days ago)            #43
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

CZE CFLM 16:30 SK Prostejov - Valasske Mezirici OV 075/1/125 FH
CZE CFLM 16:30 24 SK Prostejov 0 - 1 Valasske Mezirici


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:01 PM (27 days ago)            #44
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
SVK D2 17:00 1 Lokomotiva Kosice 0 - 0 MSK Zilina B OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:03 PM (27 days ago)            #45
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
BEL U21 17:00 1 Club Brugge U21 0 - 0 Anderlecht U21 OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:04 PM (27 days ago)            #46
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
ND MizPL 17:00 1 Chhinga Veng FC 0 - 0 Chanmari FC OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:06 PM (27 days ago)            #47
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

UAE C 16:25 Al Oruba (UAE) - Ahli Al-Fujirah OV 075/1/125 FH
UAE C 16:25 39 Al Oruba (UAE) 0 - 1 Ahli Al-Fujirah


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:09 PM (27 days ago)            #48
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
PALL 17:00 8 Shabab Al Khader 0 - 0 Shbab Alkhaleel OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:20 PM (27 days ago)            #49
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

BEL U21 17:00 1 Club Brugge U21 0 - 0 Anderlecht U21 OV 075/1/125 FHBEL U21 17:00 14 Club Brugge U21 1 - 0 Anderlecht U21


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:27 PM (27 days ago)            #50
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

PALL 17:00 8 Shabab Al Khader 0 - 0 Shbab Alkhaleel OV 075/1 FH
PALL 17:00 26 Shabab Al Khader 0 - 1 Shbab Alkhaleel


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:29 PM (27 days ago)            #51
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

SVK D2 17:00 1 Lokomotiva Kosice 0 - 0 MSK Zilina B OV 075/1/125 FH
SVK D2 17:00 27 Lokomotiva Kosice 1 - 0 MSK Zilina B


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:38 PM (27 days ago)            #52
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
Finland K 18:00 Atlantis - FC Honka 2 OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:46 PM (27 days ago)            #53
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
PORJA1N 18:00 FC Porto U19 - Pacos Ferreira U19 OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 10:52 PM (27 days ago)            #54
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

BEL U21 17:00 1 Club Brugge U21 0 - 0 Anderlecht U21 OV 075/1/125 FH
BEL U21 17:00 HT Club Brugge U21 2 - 0 Anderlecht U21


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:02 PM (27 days ago)            #55
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
Finland K 18:00 1 Atlantis 0 - 0 FC Honka 2 OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:06 PM (27 days ago)            #56
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
KUW D1 18:15 Al-Jahra - Al-Arabi Club (KUW) OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:06 PM (27 days ago)            #57
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

Finland K 18:00 1 Atlantis 0 - 0 FC Honka 2 OV 075/1/125 FH
Finland K 18:00 2 Atlantis 1 - 0 FC Honka 2


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:13 PM (27 days ago)            #58
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

KUW D1 18:15 Al-Jahra - Al-Arabi Club (KUW) OV 075/1/125 FH
QAT D1 17:50 19 Al-Khuraitiat 0 - 1 Al Rayyan


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:17 PM (27 days ago)            #59
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

PORJA1N 18:00 FC Porto U19 - Pacos Ferreira U19 OV 075/1/125 FH
PORJA1N 18:00 11 FC Porto U19 1 - 0 Pacos Ferreira U19


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:25 PM (27 days ago)            #60
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
FIN D2 18:30 GrIFK Kauniainen - Honka Espoo OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:29 PM (27 days ago)            #61
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

KUW D1 18:15 Al-Jahra - Al-Arabi Club (KUW) OV 075/1/125 FH
KUW D1 18:15 10 Al-Jahra 1 - 0 Al-Arabi Club (KUW)


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:30 PM (27 days ago)            #62
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
FIN D3 AC 18:30 1 AC Kajaani 0 - 0 PK-37 Iisalmi OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:31 PM (27 days ago)            #63
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
FIN D3 AB 18:30 1 NuPS 0 - 0 Viikingit OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:34 PM (27 days ago)            #64
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D3 AC 18:30 1 AC Kajaani 0 - 0 PK-37 Iisalmi OV 075/1/125 FH
FIN D3 AC 18:30 1 AC Kajaani 1 - 0 PK-37 Iisalmi


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:35 PM (27 days ago)            #65
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

PORJA1N 18:00 FC Porto U19 - Pacos Ferreira U19 OV 075/1/125 FHPORJA1N 18:00 28 FC Porto U19 2 - 0 Pacos Ferreira U19


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:37 PM (27 days ago)            #66
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

Finland K 18:00 1 Atlantis 0 - 0 FC Honka 2 OV 075/1/125 FH
Finland K 18:00 33 Atlantis 1 - 1 FC Honka 2


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:40 PM (27 days ago)            #67
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D2 18:30 GrIFK Kauniainen - Honka Espoo OV 075/1/125 FH
FIN D2 18:30 7 GrIFK Kauniainen 0 - 1 Honka Espoo


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:48 PM (27 days ago)            #68
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D3 AC 18:30 1 AC Kajaani 0 - 0 PK-37 Iisalmi OV 075/1/125 FH
FIN D3 AC 18:30 16 AC Kajaani 2 - 0 PK-37 Iisalmi


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:49 PM (27 days ago)            #69
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D3 AB 18:30 1 NuPS 0 - 0 Viikingit OV 075/1/125 FH
FIN D3 AB 18:30 15 NuPS 0 - 1 Viikingit


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:55 PM (27 days ago)            #70
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D2 18:30 GrIFK Kauniainen - Honka Espoo OV 075/1/125 FH
FIN D2 18:30 21 GrIFK Kauniainen 1 - 1 Honka Espoo


_--------_

  Like     
BATALAKOS 22-Sep 2017 Friday @ 11:59 PM (27 days ago)            #71
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
CYP D1 18:59 Aris Limassol - APOEL Nicosia OV 075/1 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:01 AM (27 days ago)            #72
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
CRO D2 18:59 1 Hajduk Split II 0 - 0 Hrvatski dragovoljac OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:02 AM (27 days ago)            #73
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
Finland K 19:00 1 Lappee JK 0 - 0 Kumu OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:10 AM (27 days ago)            #74
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

FIN D3 AB 18:30 1 NuPS 0 - 0 Viikingit OV 075/1/125 FH
FIN D3 AB 18:30 36 NuPS 0 - 2 Viikingit


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:14 AM (27 days ago)            #75
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

Finland K 19:00 1 Lappee JK 0 - 0 Kumu OV 075/1/125 FH
Finland K 18:59 9 Lappee JK 0 - 1 Kumu


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:21 AM (27 days ago)            #76
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

CRO D2 18:59 1 Hajduk Split II 0 - 0 Hrvatski dragovoljac OV 075/1/125 FH
CRO D2 18:59 18 Hajduk Split II 1 - 0 Hrvatski dragovoljac


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:23 AM (27 days ago)            #77
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
AUT D2 19:30 Kapfenberg - WSG Wattens OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:23 AM (27 days ago)            #78
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
UAE LP 19:30 Al Nasr Dubai - Al Wehda(UAE) OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:25 AM (27 days ago)            #79
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
LIT D2 19:30 Banga Gargzdai - Koralas OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:25 AM (27 days ago)            #80
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
LIT D2 19:30 Stumbras II - FC Pakruojis OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:27 AM (27 days ago)            #81
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
AUS L 19:30 SK Treibach - ATUS Ferach OV 075/1/125 FH


ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:39 AM (27 days ago)            #82
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

AUT D2 19:30 Kapfenberg - WSG Wattens OV 075/1/125 FH
AUT D2 19:30 6 Kapfenberg 0 - 1 WSG Wattens


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:42 AM (27 days ago)            #83
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

UAE LP 19:30 Al Nasr Dubai - Al Wehda(UAE) OV 075/1/125 FH
UAE LP 19:30 7 Al Nasr Dubai 0 - 1 Al Wehda(UAE)


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:43 AM (27 days ago)            #84
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

CRO D2 18:59 1 Hajduk Split II 0 - 0 Hrvatski dragovoljac OV 075/1/125 FH
CRO D2 18:59 40 Hajduk Split II 2 - 0 Hrvatski dragovoljac


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 12:49 AM (27 days ago)            #85
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

AUS L 19:30 SK Treibach - ATUS Ferach OV 075/1/125 FH ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
AUS L 19:30 11 SK Treibach 1 - 0 ATUS Ferach


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:23 AM (27 days ago)            #86
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
HOL D2 21:00 19 Volendam 0 - 0 De Graafschap OV 05 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:24 AM (27 days ago)            #87
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
HOL D2 21:00 18 MVV Maastricht 0 - 0 Cambuur Leeuwaarden OV 05 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:27 AM (27 days ago)            #88
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

HOL D2 21:00 18 MVV Maastricht 0 - 0 Cambuur Leeuwaarden OV 05 FH
HOL D2 21:00 22 MVV Maastricht 1 - 0 Cambuur Leeuwaarden


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:29 AM (27 days ago)            #89
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
ENG PU23A 21:00 24 Manchester United U23 0 - 0 Derby County U23 OV 05 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:32 AM (27 days ago)            #90
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
GER D1 21:30 1 Bayern Munchen 0 - 0 VfL Wolfsburg OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:41 AM (27 days ago)            #91
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
IRE PR 21:45 Derry City - Bray Wanderers

IRE PR 21:45 Limerick FC - Cork CityOV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:42 AM (27 days ago)            #92
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
WAL PR 21:45 The New Saints - Llandudno OV 075/1/125 FH


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:55 AM (27 days ago)            #93
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

IRE PR 21:45 Derry City - Bray WanderersIRE PR 21:45 Limerick FC - Cork CityOV 075/1/125 FH
IRE PR 21:45 4 Limerick FC 1 - 0 Cork City


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:57 AM (27 days ago)            #94
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

IRE PR 21:45 Derry City - Bray WanderersIRE PR 21:45 Limerick FC - Cork CityOV 075/1/125 FH
IRE PR 21:45 6 Limerick FC 2 - 0 Cork City


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 2:57 AM (27 days ago)            #95
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

WAL PR 21:45 The New Saints - Llandudno OV 075/1/125 FH
WAL PR 21:45 7 The New Saints 1 - 0 Llandudno


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 3:03 AM (27 days ago)            #96
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

GER D1 21:30 1 Bayern Munchen 0 - 0 VfL Wolfsburg OV 075/1/125 FH
GER D1 21:30 29 Bayern Munchen 1 - 0 VfL Wolfsburg


_--------_

  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 3:06 AM (27 days ago)            #97
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

IRE PR 21:45 Derry City - Bray WanderersIRE PR 21:45 Limerick FC - Cork CityOV 075/1/125 FH
IRE PR 21:45 17 Derry City 0 - 1 Bray Wanderers


_--------_

  Like     
Phantom71 23-Sep 2017 Saturday @ 3:22 AM (27 days ago)            #98
Master Member


Posts: 3676
Liked By: 2514
Joined: 09 Apr 17
Followers: 101


Tipsters
Championship:
AB$: 1,302,500
Ranked:
#237

 
Congrats bro! Looks like you've done well today ✊✌


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Team Ranked: #2 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 67,179,375 Total Members: 1936
  Like     
BATALAKOS 23-Sep 2017 Saturday @ 3:24 AM (27 days ago)            #99
Gold Member


Posts: 13864
Liked By: 6614
Joined: 03 Nov 15
Followers: 125


Tipsters
Championship:
AB$: 112,500
Ranked:
#2992

 
quote originally posted by BATALAKOS:

IRE PR 21:45 Derry City - Bray WanderersIRE PR 21:45 Limerick FC - Cork CityOV 075/1/125 FH
IRE PR 21:45 32 Derry City 0 - 2 Bray Wanderers

IRE PR 21:45 32 Limerick FC 2 - 1 Cork City


ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL WINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


_--------_

  Like     
peetee 23-Sep 2017 Saturday @ 3:26 AM (27 days ago)            #100
Active Member


Posts: 270
Liked By: 153
Joined: 29 Oct 14


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
gratz bro ... nice ...


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Team Ranked: #1 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 69,334,687 Total Members: 1551
  Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > In-Running / Parlay Forum > ΑΡΑΧΟΣ
Thread is Locked

This Discussion has been locked.
Share this topic on:Change Timezone:   
 
111.5 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2017 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

54.81.131.189