Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.com | asianbookie.us | asianbookie.net | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET
bet365
bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 236101 and growing!


AsianBookie Việt Nam 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam > Thứ Bảy - Máu chảy về tim !

   » CHAT Now! «  [ 207 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 )  Go to Last Post    
Posted By Discussion Topic: Thứ Bảy - Máu chảy về tim !       - Views: 298 Change Timezone:
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 6:29 PM (58 days ago)               #1
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Lose 2 mã liên tiếp nghỉ !


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
   TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 6:30 PM (58 days ago)            #2
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Over 0.5 HT
 
1H 24'
Gumi Sportstoto (W)

Seoul FC (W)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
-- H o p e
19-Jun 2017 Monday @ 6:31 PM (58 days ago)            #3
Master Member


Posts: 2162
Liked By: 1400
Joined: 31 May 17
Followers: 28


Tipsters
Championship:
AB$: 687,188
Ranked:
#2113

 
Hôm nay là thứ mấy ? 
Chắc chắn là thứ 2


_--------_

  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 6:39 PM (58 days ago)            #4
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Over 2.75 FT
 
1-0
1H 39'
Hyundai Steel Redangels (W)

Icheon Daekyo (W)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 6:40 PM (58 days ago)            #5
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by -- H o p e:
Hôm nay là thứ mấy ? 
Chắc chắn là thứ 2
Chết mẹ, quên cả thứ ngày rồi 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 7:55 PM (58 days ago)            #6
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
bỏ ít ăn đủ
Over 1.5 FT
0-1
2H 43'
Gumi Sportstoto (W)

Seoul FC (W)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:03 PM (58 days ago)            #7
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Đến giờ tưng bừng rồi ae
Over 1.5 HT big (normal x2)

 
0-0
1H 2'
Olimpia Asuncion (R)

Sol de America (R)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:05 PM (58 days ago)            #8
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
bỏ ít ăn đủ
Over 1.5 FT
0-1
2H 43'
Gumi Sportstoto (W)

Seoul FC (W)

Draw
Lose con này là một tai nạn, tưởng con Suwon đứng hình 0-1


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:15 PM (58 days ago)            #9
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Đm, ham nói chuyện với thằng em mất ăn con hàng chủ lực chờ từ nãy giờ 
 
0-2
2H 35'
FC Bulleen Lions (W)

South Melbourne (W)


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:16 PM (58 days ago)            #10
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
Đến giờ tưng bừng rồi ae
Over 1.5 HT big (normal x2)

 
0-0
1H 2'
Olimpia Asuncion (R)

Sol de America (R)

Draw


Big về
 
2-0

1H 16'
Olimpia Asuncion (R)

Sol de America (R)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:18 PM (58 days ago)            #11
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Over 1.0 gấp lên đến lúc nào nổ thì lùa 1/2 tiền win về lại Xỉu
 
0-0
1H 12'
Sportivo Luqueno (R)

Libertad (R)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:25 PM (58 days ago)            #12
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Over 1.5 HT x1 + FX HT x1
 
1-0
1H 23'
Kairat Academy

FK Kaspyi Aktau

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:28 PM (58 days ago)            #13
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
Over 1.0 gấp lên đến lúc nào nổ thì lùa 1/2 tiền win về lại Xỉu
 
0-0
1H 12'
Sportivo Luqueno (R)

Libertad (R)

Draw


Over 3/4 ăn đủ 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:32 PM (58 days ago)            #14
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Over 0.5 HT X1 + Over 2.5 FT
 
0-0
1H 26'
Sportivo Trinidense (R) (N)

Club General Diaz (R)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:33 PM (58 days ago)            #15
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
Over 1.5 HT x1 + FX HT x1
 
1-0
1H 23'
Kairat Academy

FK Kaspyi Aktau

Draw


Con này ai vào kịp thì hoà tiền (2-0)


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:39 PM (58 days ago)            #16
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
Over 1.0 gấp lên đến lúc nào nổ thì lùa 1/2 tiền win về lại Xỉu
 
0-0
1H 12'
Sportivo Luqueno (R)

Libertad (R)

Draw
Con này chưa kịp big Over 2.25, bọn Paraguay này sẽ về Tài hết nhe ae, thằng phía dưới min 2 goal


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:40 PM (58 days ago)            #17
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
Over 1.0 gấp lên đến lúc nào nổ thì lùa 1/2 tiền win về lại Xỉu
 
0-0
1H 12'
Sportivo Luqueno (R)

Libertad (R)

Draw
Mã này còn kèo chấp nên để yên chờ full


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
Longbmt
19-Jun 2017 Monday @ 8:43 PM (58 days ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1469
Liked By: 417
Joined: 13 Oct 14


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by TráiTimSắt:

Mã này còn kèo chấp nên để yên chờ full


Vậy đợi hết h1 múc tài hết 3 trận ổn ko pro


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Team Ranked: #2 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 67,574,062 Total Members: 1519
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:44 PM (58 days ago)            #19
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
Over 0.5 HT X1 + Over 2.5 FT
 
0-0
1H 26'
Sportivo Trinidense (R) (N)

Club General Diaz (R)

Draw


Đã full HT hàng Paraguay nhe ae 
 
0-1

1H 38'
Sportivo Trinidense (R) (N)

Club General Diaz (R)

Draw


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:46 PM (58 days ago)            #20
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by Longbmt:

Vậy đợi hết h1 múc tài hết 3 trận ổn ko pro


Chơi vậy mất lợi thế nếu H1 có bàn, nếu H1 đứng hình thì bạn múc double ở H2 để vớt kèo H1, OK 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:48 PM (58 days ago)            #21
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by Longbmt:

Vậy đợi hết h1 múc tài hết 3 trận ổn ko pro
Hiệp 2 có thể múc 2 con trên dưới, con giữa chờ xuống gần 2.0 thì vào cho an toàn


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
Longbmt
19-Jun 2017 Monday @ 8:50 PM (58 days ago)            #22
Veteran Member


Posts: 1469
Liked By: 417
Joined: 13 Oct 14


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by TráiTimSắt:

Hiệp 2 có thể múc 2 con trên dưới, con giữa chờ xuống gần 2.0 thì vào cho an toàn


Con dưới nỏi rồi có chơi ko ban


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Team Ranked: #2 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 67,574,062 Total Members: 1519
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 8:55 PM (58 days ago)            #23
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by Longbmt:

Con dưới nỏi rồi có chơi ko ban
Đúng bài 3 con hàng paraguay sẽ về
2-4
2-1
2-1
Đó là nhận định của mình, bro thích thì theo 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 9:11 PM (58 days ago)            #24
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
Over 2.0 FT hên H1 có 2 goal thì win, ko thì lose
 
0-0
1H 11'
Patronato (R)

Club Atletico Tigre (R)

Draw
 

 
 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
TráiTimSắt
19-Jun 2017 Monday @ 9:18 PM (58 days ago)            #25
Senior Member


Posts: 718
Liked By: 301
Joined: 02 Dec 16
Followers: 13


Tipsters
Championship:
AB$: 1,179,375
Ranked:
#459

 
quote originally posted by TráiTimSắt:
Over 2.0 FT hên H1 có 2 goal thì win, ko thì lose
 
0-0
1H 11'
Patronato (R)

Club Atletico Tigre (R)

Draw
 

 
 
Ai vào kịp con này thì tốt rồi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
BẠCH CỐT CUỒNG VŨ
(Est. Jul 2017)

Team Ranked: #80 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 1,179,375 Total Members: 1
  Like     
Longbmt
19-Jun 2017 Monday @ 9:29 PM (58 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1469
Liked By: 417
Joined: 13 Oct 14


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by TráiTimSắt:

Over 2.0 FT hên H1 có 2 goal thì win, ko thì lose
 0-0
1H 11'


Patronato (R)

Club Atletico Tigre (R)

Draw


  
 Múc 3 e paraquay ra ngờai có việc mất e này


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Member of Team:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Team Ranked: #2 - Team Score (Top 50 Members): AB$ 67,574,062 Total Members: 1519
  Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam > Thứ Bảy - Máu chảy về tim !

Share this topic on:Change Timezone:   
 
84.5 msecs

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2017 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

54.166.236.238